Cách xem hoặc xóa lịch sử duyệt web trên PlayStation 4

Trình duyệt web trên PlayStation 4 của Sony ghi lại lịch sử duyệt web cũng giống như trình duyệt web trên máy tính. Bạn có thể xem và xóa lịch sử duyệt web trên máy chơi game này nếu muốn. Tuy nhiên, PS4 không có chế độ duyệt web riêng tư. Nếu muốn duyệt web ẩn danh, bạn phải xóa toàn bộ lịch sử duyệt web sau mỗi phiên.

Cách xem và xóa lịch sử duyệt web

Để tìm lịch sử duyệt web trong ứng dụng Internet Browser, nhấn nút Options trên bảng điều khiển DualShock 4, chọn Browsing History và sau đó nhấn nút X.

Chọn Browsing History

Bạn sẽ thấy lịch sử duyệt web ở đây và nhấn nút X trên một trang web đã chọn để mở lại bất cứ trang nào trong trình duyệt. Để xóa lịch sử duyệt web, nhấn nút Options trên bảng điều khiển một lần nữa, sau đó click vào nút Clear Browsing History.

Click vào nút Clear Browsing History

Cách xóa các trang thường xuyên sử dụng

PS4 cũng ghi nhớ các trang thường xuyên sử dụng (những trang web mở gần đây). Để mở danh sách này, nhấn nút R2 trên bảng điều khiển (trình kích hoạt bên phải) trên giao diện duyệt chính.

Nhấn nút R2

Nhấn lại nút Options một lần nữa và sau đó chọn Delete All để xóa toàn bộ danh sách các trang được sử dụng gần đây. Bạn cũng có thể chọn xóa từng trang bằng cách chọn trang đó, sau đó nhấn Options và chọn Delete.

Chọn Delete All

Cách xóa cookie và file bộ nhớ cache

Ứng dụng Internet Browser cũng ghi lại cookie và dữ liệu trang web. Để xóa những dữ liệu này, nhấn nút Option trên giao diện duyệt chính và sau đó chọn Settings.

Chọn Settings

Để xóa cookies, chọn tùy chọn Delete Cookies và để xóa dữ liệu trang web đã tải, chọn tùy chọn Clear Website Data.

Chọn Delete Cookies

Xem thêm:

Thứ Năm, 31/05/2018 14:36
51 👨 499
0 Bình luận
Sắp xếp theo