Cách thiết lập một RADIUS Server bên trong – Phần 2

Cách thiết lập một RADIUS Server bên trong – Phần 1

Eric Geier

Quản trị mạng – Các doanh nghiệp nhỏ có thể tiết kiệm được chi phí và tăng cường độ bảo mật bằng cách sử dụng điểm truy cập có một RADIUS server đi kèm. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập một RADIUS server qua ZyXEL NWA-3160.

Trong phần đầu của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cấu hình IP ban đầu để một AP có thể gia nhập vào mạng. Thêm vào đó chúng ta đã kích hoạt máy chủ RADIUS bên trong và đã nhập các thông tin của người dùng và AP, đã tạo một chứng chỉ số tự ký (self-signed) mà chúng ta đã cài đặt trên máy chủ và các máy tính của mình. Cho đến đây, phần cài đặt phía máy chủ được hoàn tất, còn trong phần này chúng ta sẽ cấu hình các AP và PC bằng các thiết lập thích hợp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự mã hóa WPA mức doanh nghiệp với thẩm định 802.1x để các bạn có được một mạng không dây an toàn nhưng giảm được chi phí và thời gian thiết lập.

Kích hoạt WPA/802.1x trên các AP

Bước đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện trong phần này là cấu hình các AP (Router không dây nếu tồn tại trên mạng) để sử dụng phương pháp mã hóa WPA Enterprise và đặt các thiết lập 802.1x/RADIUS. Với các AP tiên tiến hơn, chẳng hạn như NWA-3160, bạn cần sử dụng đến profile của chúng. Các thiết lập bảo mật và RADIUS sẽ được sử dụng cho từng profile. Các AP và các Router không dây cơ bản sẽ có tất cả các thiết lập mã hóa và 802.1x trên tab Wireless hoặc Wireless Security, xem minh họa trong hình 1 bên dưới.

Radius_Fig 1_sm.jpg
Hình 1

Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chính xác cách cấu hình AP ZyXEL, đây là những hướng dẫn có bản cần phải thực hiện khi thiết lập bất cứ AP hoặc Router không dây nào:

 • Enable WPA encryption: Chọn WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enterprise (trong một số trường hợp chỉ được viết dưới tên WPA hoặc WPA2), phụ thuộc vào phiên bản được hỗ trợ bởi các máy khách không dây. Một số AP hỗ trợ chế độ phức hợp, khi cả hai phiên bản WPA đều có thể được sử dụng một cách đồng thời.
 • Choose the algorithm or cipher type: Chọn TKIP nếu sử dụng WPA, AES nếu sử dụng WPA2, hoặc cả hai (Auto) nếu sử dụng chế độ WPA-mixed.
 • Enter the RADIUS server IP address: Đây là địa chỉ IP của NWA-3160 đang host máy chủ RADIUS bên trong của nó.
 • Enter the RADIUS server port: Nếu cổng máy chủ RADIUS bên trong của NWA-3160 không thay đổi so với mặc định, hãy nhập vào cổng 1812; bằng không hãy nhập vào cổng tùy chọn.
 • Enter the shared secret: Nhập vào mật khẩu được tạo cho AP cụ thể, định nghĩa khi AP tin cậy được nhập vào trong ZyXEL AP.

Để cấu hình WPA-Enterprise cho NWA-3160 nhằm sử dụng máy chủ bên trong thẩm định, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tiện ích cấu hình web, kích phần Wireless và chọn tab RADIUS.
 2. Với Primary RADIUS Option, hãy chọn nút Internal (xem trong hình 2 bên dưới) và kích Apply.

Radius_Fig 2_sm.jpg
Hình 2

 1. Chọn tab Security
 2. Chọn security01 và kích Edit.
 3. Với Security Mode, chọn WPA và kích Apply. Lúc này ZyXEL AP sẽ được thiết lập để sử dụng máy chủ RADIUS của nó cho quá trình thẩm định 802.1x.

Nếu có nhiều NWA-3160 trên mạng, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để sử dụng NWA-3160:

 1. Đăng nhập vào tiện ích cấu hình web, kích phần Wireless và chọn tab RADIUS.
 2. Với Primary RADIUS Option, hãy chọn nút External và đánh dấu hộp kiểm Active.
 3. Nhập vào địa chỉ IP của ZyXEL AP đang hosting máy chủ RADIUS, nhập vào cổng máy chủ (mặc định là 1812), nhập vào Shared Secret cho AP cụ thể này và kích Apply. Xem ví dụ trong hình 3 bên dưới.

Radius_Fig 3_sm.jpg
Hình 3

 1. Chọn tab Security
 2. Chọn profile security01 và kích Edit.
 3. Với Security Mode, chọn WPA và kích Apply. AP này sẽ được thiết lập để sử dụng máy chủ RAIDUS bên trong của ZyXEL AP khác.

Cấu hình máy khách không dây với các thiết lập WPA/802.1x

Khi tất cả các thành phần cơ sở hạ tầng mạng được đặt bằng các thiết lập thẩm định và mã hóa thích hợp, bạn có thể đi cấu hình các máy khách không dây. Trong Windows, công việc này yêu cầu các quản trị viên hoặc người dùng phải tự tạo một profile (hoặc một entry mạng ưa thích) cho mạng, để đặt các thiết lập 802.1x. Sau cấu hình ban đầu này, người dùng có thể kết nối vào mạng giống như bất cứ mạng không dây nào, nhập vào tên và mật khẩu của hộ để có thể truy cập mạng.

Thực hiện theo các bước sau để cấu hình các thiết lập thích hợp cho Windows XP:

 1. Kích đúp vào biểu tượng mạng không dây trong khay hệ thống. Nếu biểu tượng này không hiện hữu, bạn có thể kích Start, Network Connections, kích chuột phải vào kết nối không dây và chọn Properties.
 2. Trên cửa sổ Local Area Connection Status, kích nút Properties.
 3. Trên cửa sổ Local Area Connection Properties, chọn tab Wireless Networks.
 4. Nếu một entry nào đó đã tồn tại hoặc đã có SSID của mạng không dây WPA, bạn hãy chọn nó và kích Properties. Nếu không có entry nào tồn tại trước, kích Add.
 5. Trên tab Association trong cửa sổ Wireless Network Properties:
  1. Nhập vào tên mạng hoặc SSID mong muốn, nếu add vào một entry mới.
  2. Chọn WPA hoặc WPA2 cho trường Network Authentication, dựa vào phiên bản được thiết lập trên máy chủ RADIUS.
  3. Chọn TKIP cho trường Data Encryption nếu sử dụng WPA hoặc AES nếu sử dụng WPA2.
 6. Trong tab Authentication (xem trong hình 4):
  1. Chọn Ensure Protected EAP (PEAP) cho EAP Type.
  2. Hủy chọn cả hai hộp kiểm khác, trừ RADIUS server được thiết lập cho các tình huống đặc biệt nào.

Radius_Fig 4.jpg
Hình 4

 1. Trong tab Authentication, kích nút Properties và thực hiện theo các bước dưới đây trên cửa sổ Protected EAP Properties (xem trong hình 5):
  1. Chọn hộp kiểm đâu tiên, Validate server certificate.
  2. Hủy chọn hộp kiểm thứ hai, Connect to these servers.
  3. Chọn CA certificate được cài đặt trên máy chủ RADIUS bên trong của AP từ danh sách. Nếu chứng chỉ tự ký của AP đã được sử dụng, nó sẽ được bắt đầu với NWA-3160, sau đó là địa chỉ MAC của AP.
  4. Chọn cho “Secured password (EAP-MSCHAP v2)” cho trường Select Authentication Method và kích nút Configure. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy hủy chọn tùy chọn có tên Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any), và kích OK. Hình 5 hiển thị cả hai cửa sổ này.

Radius_Fig 5_sm.jpg
Hình 5

 1. Kích OK trên mỗi cửa sổ để lưu các thiết lập mạng.

Việc cấu hình mạng trong Windows Vista cũng gần tương tự như vậy, đây là các bước thực hiện:

 1. Kích phải vào biểu tượng mạng trong khay hệ thống và chọn Network and Sharing Center.
 2. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, kích liên kết Manage wireless networks trong phần panel bên trái.
 3. Nếu có một entry mạng hoặc SSID của mạng không dây WPA tồn tại trước, kích đúp nó và bỏ qua bước 6. Nếu không có entry nào tồn tại trước, hãy kích Add và tiến hành các bước như bình thường.
 4. Nếu add vào một entry mới, hãy kích Manually để tạo một profile mạng trong cửa sổ xuất hiện sau đó, nhập vào các thiết lập cho mạng và kích Next.
 5. Trong cửa sổ Successfully Added, kích các Change connection settings.
 6. Trong cửa sổ Wireless Network Properties, chọn tab Security và thực hiện theo các bước dưới đây:
  1. Bảo đảm các kiểu mã hóa và bảo mật được thiết lập đúng, dựa vào phiên bản được thiết lập trên máy chủ RADIUS.
  2. Hủy chọn hoặc chọn hộp chọn như mong muốn để lưu tên người dùng và mật khẩu khi kết nối.
  3. Chọn Ensure Protected EAP (PEAP) cho phương pháp thẩm định mạng.
 7. Kích nút Settings và trên cửa sổ Protected EAP Properties, thực hiện theo các bước sau:
  1. Chọn hộp kiểm đầu tiên, Validate server certificate.
  2. Hủy chọn hộp kiểm thứ hai, Connect to these servers.
  3. Chọn chứng chỉ CA được cài đặt trên máy chủ RADIUS từ trong danh sách. Nếu chứng chỉ tự ký của AP đã được sử dụng, nó sẽ bắt đầu với NWA-3160, sau đó là địa chỉ MAC của AP.
  4. Chọn Secured password (EAP-MSCHAP v2) cho trường Select Authentication Method và kích nút Configure.
  5. Với trường Select Authentication Method, hãy chọn Secured password (EAP-MSCHAP v2) và kích nút Configure. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy hủy chọn tùy chọn có tên Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any), và kích OK.
 8. Kích OK trên mỗi cửa sổ để lưu các thiết lập mạng.

Kết nối đến mạng không dây WPA/802.1x

Sau khi cấu hình các thiết lập mạng trong Windows, chọn mạng từ danh sách các mạng không dây đang hiện hữu, giống như khi kết nối vào các mạng Wi-Fi khác. Một thông báo ở phần phía dưới góc phải của Windows sẽ xuất hiện để bạn nhập vào các tiêu chuẩn đăng nhập; kích vào thông báo đó. Trong hộp thoại Enter Credentials xuất hiện, hãy nhập vào tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản được thiết lập trên máy chủ RADIUS bên trong của AP, để trống trường Logon Domain, sau đó nhấn Enter.

Kết luận

Trong phần 1 chúng tôi đã cấu hình máy chủ RADIUS bên trong của AP ZyXEL; trong phần 2 này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách thiết lập các AP và máy khách. Nếu tất cả đều diễn ra như dự định, các máy tính tính của bạn sẽ có thể kết nối vào mạng 802.1x hay WPA ngay lúc này. Mặc dù những kẻ truy cập trộm sẽ không thể crack sự mã hóa này nhưng bạn cần nhớ phải bảo vệ an toàn username và password và nên thay đổi các chứng chỉ đăng nhập một cách thường xuyên để tránh tình trạng bị tiết lộ.

Thứ Ba, 18/08/2009 13:48
21 👨 17.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo