Cách thiết lập máy chủ IMAP cho tài khoản Outlook.com

Internet Message Access Protocol (viết tắt là IMAP) là một giao thức email được sử dụng để truy cập email trên một máy chủ web từ xa. Đây là một trong hai giao thức mail được sử dụng rộng rãi nhất cho việc nhận và gửi email. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt máy chủ IMAP cho Outlook.com để truy cập email từ tất cả các thiết bị.

Cài đặt máy chủ IMAP cho Outlook.com

Các cài đặt máy chủ IMAP cho Outlook.com được thiết lập như bên dưới để truy cập email và thư mục tại Outlook.com trong ứng dụng email, điện thoại di động.

  • Địa chỉ máy chủ IMAP Outlook.com: imap-mail.outlook.com
  • Tên người dùng IMAP com: Địa chỉ email Outlook.com đầy đủ của bạn (không phải email alias ).
  • Mật khẩu IMAP com: mật khẩu Outlook.com của bạn.
  • Cổng IMAP com: 993
  • Yêu cầu mã hóa TLS/SSL IMAP Outlook.com: Có

Để gửi email bằng tài khoảng Outlook.com account từ một ứng dụng email, xem Cách cài đặt máy chủ SMTP để gửi email bằng địa chỉ Outlook.com.

Xem thêm: Cách bật POP/IMAP Gmail để dùng trong Outlook

Thứ Tư, 20/12/2017 10:29
31 👨 15.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo