Cách thiết lập Google Sync trên iPhone hoặc iPad

Cài đặt Google Sync trên iPhone hoặc iPad gần giống hệt với Exchange. Bạn chỉ cần có một tài khoản Google trả phí và thực hiện theo các cài đặt sau đây.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Settings từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn Calendar.

Bước 3: Chạm Accounts.

Bước 4: Chạm Add Account.

Chọn thêm tài khoản

Bước 5: Chạm Exchange.

Bước 6: Nhập email và mật khẩu cho tài khoản Gmail hoặc tài khoản Google (trường mô tả sẽ tự động cập nhật dưới dạng địa chỉ email).

Bước 7: Nhấn vào Next.

Nhập email và mật khẩu cho tài khoản Google hoặc Gmail

Bước 8: Nhập m.google.com làm Server.

Bước 9: Để trống trường Domain.

Bước 10: Nhập địa chỉ email Gmail đầy đủ hoặc tài khoản Google làm tên đăng nhập.

Bước 11: Nhấn vào Next.

Nhập địa chỉ email Gmail hoặc tài khoản Google làm tên đăng nhập

Bước 12: Chạm vào các thanh trượt bên cạnh tài khoản của từng dịch vụ muốn đồng bộ hóa với iPhone hoặc iPad. Nếu có lịch, địa chỉ liên hệ, hoặc thư trên iPhone sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu bạn giữ hoặc xóa chúng. Chạm tùy chọn bạn muốn.

Bước 13: Chạm vào Save.

Chọn dịch vụ muốn đồng bộ

Vậy là Gmail Calendar và các dịch vụ khác của Google sẽ được đồng bộ với ứng dụng trên iPhone, vì vậy bất kỳ sự kiện hiện tại hoặc mới nào được thực hiện trong tài khoản Google hoặc trên iPhone sẽ được hiển thị và cập nhật ở cả hai.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 08/11/2017 11:45
31 👨 554
0 Bình luận
Sắp xếp theo