Cách thêm hoặc xóa AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM từ Power Options trên Windows

Cài đặt AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options cho phép người dùng cấu hình chế độ quản lý năng lượng liên kết cho ổ đĩa và thiết bị lưu trữ gắn vào hệ thống qua giao diện AHCI. AHCI Link Power Management là một kỹ thuật trong đó bộ điều khiển SATA AHCI đặt liên kết SATA vào ổ cứng SSD hoặc HDD ở chế độ năng lượng rất thấp.

Bạn có thể sử dụng các cài đặt sau:

Cài đặt Mô tả
Active Không cho phép HIPM hoặc DIPM. Không sử dụng Link Power Management
HIPM Chỉ cho phép HIPM (Host Initiated Link Power Management)
HIPM + DIPM Cho phép HIPM và DIPM
DIPM Chỉ cho phép DIPM (Device Initiated Link Power Management)
Lowest Cho phép HIPM, DIPM và DEVSLP (nếu thiết bị lưu trữ hỗ trợ DEVSLP)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trên ổ cứng trong Power Options trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Ví dụ về AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options.

Ví dụ về AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options

1. Thêm hoặc xóa AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options sử dụng Command Prompt

Bước 1. Mở Command Prompt với tư cách admin.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

Để thêm sử dụng lệnh sau:

powercfg -attributes SUB_DISK 0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60 -ATTRIB_HIDE

Hoặc để xóa (Cài đặt mặc định) sử dụng lệnh sau:

powercfg -attributes SUB_DISK 0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60 +ATTRIB_HIDE

Bước 3. Đóng Command Prompt nếu muốn.

2. Thêm hoặc xóa AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options sử dụng file REG

Lưu ý: File .reg bên dưới sẽ chỉnh sửa giá trị DWORD trong key registry sau.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60

Bước 1. Thực hiện Bước 2 hoặc Bước 3 bên dưới.

Bước 2. Để thêm AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM vào Power Options, tải file Reg thêm AHCI Link Power và chuyển đến Bước 4.

Bước 3. Để xóa AHCI Link Power Management - HIPM/DIPM trong Power Options tải file Reg xóa AHCI. Lưu ý: Đây là cài đặt mặc định.

Bước 4. Lưu file .reg vào desktop.

Bước 5. Click đúp vào file để nhập nó.

Bước 6. Khi thấy thông báo UAC, click vào Run, Yes (UAC), YesOk để đồng ý.

Bước 7. Bây giờ bạn có thể xóa file tải nếu muốn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 18/11/2019 08:53
54 👨 498
0 Bình luận
Sắp xếp theo