Cách tắt thông báo nhóm theo ứng dụng trên iPhone hoặc iPad

Nhờ iOS 12, người dùng có thể nhóm các thông báo trên iPhone và iPad. Tính năng này sẽ nhóm các thông báo của cùng một ứng dụng lại với nhau, làm trung tâm thông báo (Notification center) trở nên gọn gàng hơn. Nhưng Apple vẫn cho phép bạn tắt thông báo nhóm cho từng ứng dụng.

Ví dụ, nhiều người muốn nhìn từng tin nhắn của ứng dụng chat trong trung tâm thông báo để có thể xem nhanh mà không cần chạm vào nó.

Cách tắt thông báo nhóm theo từng ứng dụng trên iPhone hoặc iPad

Để bỏ nhóm thông báo trên iPhone hoặc iPad, mở Settings và sau đó chạm vào Notifications.

Chọn Notifications

Tìm ứng dụng bạn muốn tắt tính năng thông báo nhóm và chạm vào nó.

Chọn ứng dụng

Chạm vào Notification Grouping trong Options ở cuối màn hình cài đặt thông báo ứng dụng.

Chạm vào Notification Group

Nhấn vào tùy chọn Off để tắt tính năng nhóm thông báo cho ứng dụng đó. Bạn sẽ thấy từng thông báo của ứng dụng đó xuất hiện riêng lẻ trong trung tâm thông báo.

Lặp lại quá trình trên cho từng ứng dụng muốn tắt thông báo nhóm. Bạn không thể bỏ tính năng thông báo nhóm cho tất cả các ứng dụng trên hệ thống cùng một lúc mà phải thực hiện thủ công từng ứng dụng một.

Chọn Off

Các tùy chọn trong Notification Grouping

Cài đặt mặc định cho các ứng dụng trên hệ thống là Automatic. Tùy chọn này sẽ luôn nhóm các thông báo theo ứng dụng, nhưng đôi khi iPhone hoặc iPad tạo nhóm riêng cho cùng một ứng dụng. Ví dụ, bạn có một số thông báo email mới và 5 trong số email đó đến từ cùng một người, iPhone hoặc iPad sẽ nhóm nó thành hai nhóm: một nhóm cho 5 thông báo email của cùng một người và nhóm còn lại là tất cả email của những người khác.

Nếu chọn By App, trung tâm thông báo sẽ luôn nhóm thông báo theo ứng dụng và không chia nhỏ thông báo đó nữa. Bạn có thể chọn tùy chọn này khi không muốn ứng dụng tự động tách thành các nhóm thông báo nhỏ.

Tùy chọn Off sẽ vô hiệu hóa tính năng nhóm thông báo cho từng ứng dụng cụ thể.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 11:26
51 👨 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo