Cách tạo Kali ISO tùy biến

Xây dựng một Kali ISO tùy biến rất dễ dàng, thú vị và hữu ích. Bạn có thể cấu hình hầu như bất kỳ khía cạnh nào trên bản dựng ISO Kali của riêng mình bằng cách sử dụng các kịch bản dựng sẵn trực tiếp của Debian. Các kịch bản này cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các hình ảnh hệ thống trực tiếp bằng cách cung cấp một khung sử dụng một bộ cấu hình để tự động hóa và tùy chỉnh tất cả các khía cạnh của việc xây dựng hình ảnh. Nhóm phát triển Kali Linux đã áp dụng các tập lệnh này và chúng được sử dụng để sản xuất các bản phát hành ISO chính thức của Kali.

Bạn nên xây dựng ISO của riêng mình ở đâu?

Lý tưởng nhất, bạn nên xây dựng ISO Kali tùy chỉnh của riêng mình từ bên trong một môi trường Kali đã tồn tại từ trước.

Chuẩn bị sẵn sàng - Thiết lập hệ thống xây dựng trực tiếp

Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị môi trường xây dựng ISO Kali bằng cách cài đặt và thiết lập xây dựng trực tiếp các yêu cầu của nó bằng các lệnh sau:

apt install curl git live-build cdebootstrap
git clone git://git.kali.org/live-build-config.git

Bây giờ bạn chỉ cần xây dựng một Kali ISO được cập nhật bằng cách nhập vào thư mục “live-build-config” và chạy script build.sh, như sau:

cd live-build-config
./build.sh --distribution kali-rolling --verbose

Kịch bản "build.sh" sẽ mất một lúc để hoàn thành, vì nó tải xuống tất cả các gói cần thiết để tạo ISO của riêng bạn. Bạn có thể thưởng thức một ly cà phê trong khi chờ đợi.

Cấu hình cho việc xây dựng Kali ISO (tùy chọn)

Nếu bạn muốn tùy chỉnh Kali Linux ISO của mình, phần này sẽ giải thích một số chi tiết. Thông qua thư mục kali-config, bản dựng trực tiếp Kali Linux hỗ trợ một loạt các tùy chọn tùy biến, có sẵn trên trang hỗ trợ xây dựng trực tiếp của Debian. Sau đây là một số điểm nổi bật.

Xây dựng Kali với các môi trường máy tính để bàn khác nhau

Kể từ Kali 2.0, chúng tôi hiện hỗ trợ các cấu hình được xây dựng cho các môi trường máy tính để bàn khác nhau, bao gồm KDE, Gnome, E17, I3WM, LXDE, MATE và XFCE. Để xây dựng trên bất kỳ môi trường nào trong số này, bạn sẽ sử dụng cú pháp tương tự như sau:

# These are the different Desktop Environment build options:
#./build.sh --distribution kali-rolling --variant {gnome,kde,xfce,mate,e17,lxde,i3wm} --verbose
# To build a KDE ISO:
./build.sh --distribution kali-rolling --variant kde --verbose
# To build a MATE ISO:
./build.sh --distribution kali-rolling --variant mate --verbose
#...and so on.

Kiểm soát các gói được bao gồm trong bản dựng của bạn

Danh sách các gói có trong bản dựng của bạn sẽ có mặt trong thư mục kali-$variant tương ứng. Ví dụ: nếu bạn đang tạo một Gnome ISO mặc định, bạn sẽ sử dụng danh sách các gói sau đây: kali-config/variant-gnome/package-lists/kali.list.chroot. Theo mặc định, danh sách này bao gồm “kali-linux-full” metapackage, cũng như một số thứ khác. Chúng có thể được nhận xét và được thay thế bằng một danh sách các gói bao gồm trong ISO để có độ chi tiết cao hơn.

Xây dựng Hook, Nhị phân, và Chroot

Các Hook xây dựng trực tiếp cho phép chúng ta nối các kịch bản trong các giai đoạn khác nhau của bản dựng trực tiếp Kali ISO. Ví dụ, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hook hiện có trong kali-config/common/hooks/.

Bao phủ toàn bộ file trong bản dựng

Bạn có tùy chọn để bao gồm các file hoặc tập lệnh bổ sung trong bản dựng của mình bằng cách đưa chúng lên hệ thống file hiện có, bên trong thư mục includes.{chroot,binary,installer}. Ví dụ, nếu chúng ta muốn đưa tập lệnh tùy chỉnh vào thư mục /root/ của ISO (điều này tương ứng với giai đoạn “chroot”), thì chúng ta sẽ thả tập tin kịch bản này vào trong thư mục kali-config/common/includes.chroot/ trước khi xây dựng ISO.

Xây dựng một Kali Linux ISO cho những cấu ​​trúc trước i386

Các Kali Linux i386 ISO có PAE được kích hoạt. Nếu bạn yêu cầu một hạt nhân mặc định cho phần cứng cũ hơn với PAE bị vô hiệu hóa, bạn sẽ cần phải xây dựng lại một Kali Linux ISO. Quá trình xây dựng lại giống như mô tả ở trên, ngoại trừ tham số 686-pae cần được thay đổi thành 686 trong auto/config như sau:

  • Đầu tiên, cài đặt các điều kiện tiên quyết.
apt install curl git live-build cdebootstrap debootstrap
git clone git://git.kali.org/live-build-config.git
  • Tiếp theo, thực hiện thay đổi trong auto/config cho cấu ​​trúc thích hợp:
cd live-build-config
sed -i 's/686-pae/686/g' auto/config
  • Cuối cùng, hãy chạy bản dựng của bạn.
./build.sh --distribution kali-rolling --arch i386 --verbose

Xem thêm:

Thứ Hai, 24/12/2018 13:31
52 👨 1.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo