Cách khắc phục lỗi Xbox 360 Live Update Failed (Lỗi 3151-0000-0080-0300-8007-2751)

Nếu bạn thấy mã lỗi 3151-0000-0080-0300-8007-2751 trong khi cập nhật hoặc tải xuống Xbox 360, điều này có thể do cấu hình lỗi.

Vấn đề thường khiến cho Xbox hủy bỏ việc tải xuống và đôi khi bảng điều khiển sẽ không thể kết nối với bộ định tuyến. Điều này có thể là do bộ điều hợp không dây gắn với Xbox bị lỗi.

Tuy nhiên, đối với lỗi cụ thể này, vấn đề kết nối mạng hoặc kết nối Xbox có thể không phải là vấn đề và bạn có thể tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố bằng cách thử giải pháp này trước tiên.

Sửa lỗi Xbox 360 Live Update Failed

Trước tiên, hãy kiểm tra trạng thái tài khoản Xbox Live. Tìm thẻ tín dụng đã hết hạn hoặc các sự cố khác có thể gây ra lỗi này.

Tiếp theo, xóa cấu hình không hợp lệ. Lỗi này thường do cấu hình hỏng gây ra và một giải pháp đơn giản có thể khắc phục sự cố.

Giải pháp thay thế

Mặc dù vấn đề dẫn đến lỗi này có thể là do cấu hình hỏng và người dùng có thể giải quyết bằng cách xóa bỏ nó. Mã lỗi này thuộc nhóm mã lỗi mạng, do đó có thể có các vấn đề khác liên quan nếu việc xóa bỏ profile không giải quyết được sự cố.

Hãy thử các giải pháp này nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố sau khi xóa profile:

  1. Xóa bộ nhớ cache của ổ đĩa cứng Xbox. Từ Dashboard, chuyển đến menu System, chọn "Memory" và sau đó chọn "Hard Drive". Nhấn nút Y và chọn "Clear Cache".
  2. Xóa các cập nhật không thành công khỏi bộ nhớ cache. Tắt Xbox 360. Trong khi giữ nút Sync bên cạnh các khe của bộ nhớ, hãy bật Xbox. Thao tác này sẽ xóa hàng đợi tải xuống và khởi động lại các lần tải xuống không thành công.
  3. Kiểm tra xem sự cố có xảy ra trên bộ định tuyến của bạn hay không. Nếu bạn sử dụng bộ định tuyến, hãy bỏ qua nó bằng cách ngắt kết nối Xbox khỏi bộ định tuyến và kết nối trực tiếp với modem. Cố gắng cập nhật và xem thử có thành công hay không. Nếu có, hãy kết nối lại với bộ định tuyến. Bạn có thể cần phải kiểm tra bộ định tuyến cũng như cài đặt của bộ định tuyến.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 26/05/2018 15:15
31 👨 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo