Cách hủy đăng ký ứng dụng trên App Store từ iPhone, iPad, Mac và Apple TV

Bạn đã đăng ký một ứng dụng trên iPhone. Tuy nhiên trong thời gian dùng bạn nhận thấy nó không phải là ứng dụng bạn mong muốn. Cũng có thể sau một thời gian bạn không muốn sử dụng ứng dụng đó nữa. Apple cho phép bạn hủy các gói đăng ký, gia hạn trên App Store từ iPhone, iPad, Mac và Apple TV.

Việc hủy đăng ký ứng dụng khá dễ dàng, và trong trường hợp bạn vô tình hủy đăng ký một dịch vụ bất kỳ, bạn có thể gia hạn đăng ký ngay khi muốn.

Cách hủy đăng ký ứng dụng App Store trên iPhone và iPad

Bước 1. Mở ứng dụng Settings và chọn iTunes và App Store.

Bước 2. Nhấn vào Apple ID, sau đó chọn View Apple ID trong cửa sổ bật lên.

Chọn View Apple ID

Bước 3. Nhập mật khẩu Apple ID.

Bước 4. Chọn Subscriptions.

Chọn Subscriptions

Bước 5. Tất cả các đăng ký ứng dụng của bạn sẽ hiển thị ở đây. Nhấn vào đăng ký bạn muốn hủy.

Chọn đăng ký cần hủy

Bước 6. Nhấn Cancel SubscriptionConfirm.

Xác nhận hủy đăng ký ứng dụng

Cách hủy đăng ký ứng dụng App Store trên Mac

Bước 1. Mở iTunes trên Mac. Chọn Accounts trên thanh điều hướng và nhấp vào View My Account.

Chọn View My Account trên Mac

Bước 2. Nhập mật khẩu Apple ID nếu được yêu cầu.

Nhập mật khẩu Apple ID

Bước 3. Cuộn xuống phần Settings và nhấp vào Manage bên cạnh Subscriptions.

Chọn Manage bên dưới Settings

Bước 4. Tìm kiếm ứng dụng muốn hủy đăng ký và nhấn Edit.

Chọn Edit bên cạnh đăng ký muốn hủy

Bước 5. Cuối cùng, nhấp Cancel Subscription.

Chọn Cancel Subscription

Cách hủy đăng ký ứng dụng App Store trên Apple TV

Bước 1. Mở ứng dụng Settings trên Apple TV và nhấn vào Accounts.

Bước 2. Chọn Manage Subscriptions, sau đó chọn đăng ký bạn muốn hủy.

Bước 3. Nhấp Cancel Subscription và xác nhận.

Cách đăng ký lại ứng dụng App Store trên iPhone và iPad

Nếu bạn vô tình hủy đăng ký ứng dụng App Store và muốn đăng ký lại, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1. Mở ứng dụng SettingsiTunes & App Store.

Bước 2. Chọn ID Apple của bạn → chọn View Apple ID

Bước 3. Nhập mật khẩu Apple ID.

Bước 4. Chọn Subscriptions.

Bước 5. Cuộn xuống phần Expired → nhấn vào dịch vụ mà bạn muốn gia hạn đăng ký.

Chọn ứng dụng muốn đăng ký gia hạn lại

Bước 6. Lựa chọn gói đăng ký, nhập mật khẩu Apple ID/Touch ID.

Lựa chọn gói đăng ký

Xem thêm:

Thứ Bảy, 16/06/2018 08:59
3,45 👨 6.503