Cách giải nén file ISO

Hỏi: Em mới download trên Quản Trị Mạng phần mềm VS2008ExpressENUX1397868 ở dạng nén nhưng, nó có dung lượng 894MB, nhưng khi em giải nén thì chỉ ra một file text co dung lượng 1KB, có ai biết hướng dẫn cho mình với! (Trần Bình Trọng - tbtvpt1808@..)

Trả lời: File bạn download về có phải là file VS2008ExpressENUX1397868.iso? Nếu đúng như vậy thì đây là một file đùng để ghi ra đĩa CD-DVD. Khi burn vào đĩa, file này sẽ tự động bung ra và ghi thành một đĩa cài đặt hoàn chỉnh cho bạn. Nếu bạn muốn bung (giải nén) file này vào ổ cứng thì không thể sử dụng một chương trình giải nén thông thường được. Bạn có thể sử dụng phần mềm PowerISO 4.2 để giải nén chúng.

Chúc bạn thành công!

Thứ Hai, 15/09/2008 07:57
51 👨 1.767