Bật, tắt đồng bộ cài đặt trên Windows 10

Khi Sync settings được bật, Windows sẽ đồng bộ các cài đặt bạn chọn trên tất cả những thiết bị Windows 10 mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Lưu ý:

  • Sync settings cũng hoạt động nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.
  • Nếu Sync settings không khả dụng trên thiết bị, tổ chức của bạn có thể không cho phép sử dụng tính năng này.

Các cài đặt bạn chọn để đồng bộ cũng được lưu trong OneDrive (đám mây).

Bạn có thể chọn đồng bộ theme, mật khẩu, tùy chọn ngôn ngữ, Ease of Access và các cài đặt Windows khác (Other Windows settings). Nếu bạn kích hoạt tùy chọn Other Windows settings, Windows sẽ đồng bộ một số cài đặt thiết bị (đối với những thứ như máy in và tùy chọn chuột), cài đặt File Explorer và tùy chọn thông báo. Để biết danh sách đầy đủ các cài đặt mà Windows có thể đồng bộ, hãy tham khảo:

https://docs.microsoft.com/vi-vn/azure/active-directory/devices/enterprise-state-roaming-windows-settings-reference#windows-settings-overview
  • Theme - Nền màn hình, vị trí thanh tác vụ, v.v...
  • Passwords - Trình quản lý thông tin Windows, bao gồm các cấu hình WiFi
  • Language Preferences - Từ điển chính tả, cài đặt ngôn ngữ hệ thống
  • Ease of Access - Narrator (tiện ích đọc màn hình), On-screen keyboard (bàn phím ảo), Magnifier (Công cụ phóng to một phần hoặc toàn bộ màn hình)
  • Other Windows Settings - Xem chi tiết tại:
https://docs.microsoft.com/vi-vn/azure/active-directory/devices/enterprise-state-roaming-windows-settings-reference#windows-settings-details

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Sync settings trên tất cả các thiết bị sử dụng tài khoản Microsoft trong Windows 10.

Tùy chọn 1: Bật hoặc tắt Sync settings trong ứng dụng Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Accounts.

2. Nhấn vào Sync your settings ở bên trái và thực hiện bước 3 hoặc bước 4 bên dưới để thực hiện điều bạn muốn.

3. Để tắt hoàn toàn Sync settings:

Trong Sync your settings ở bên phải, di chuyển thanh trượt sang trái để tắt Sync settings và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Trong Sync your settings ở bên phải, di chuyển thanh trượt sang trái để tắt Sync settings

4. Để bật Sync settings:

Đây là thiết lập mặc định.

A) Trong Sync your settings ở bên phải, di chuyển thanh trượt sang phải để bật Sync settings.

B) Nếu thích, giờ đây bạn cũng có thể bật hoặc tắt Individual sync settings của mình trong tùy chọn 2 hoặc tùy chọn 3 bên dưới.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Individual sync settings

5. Khi hoàn tất, hãy đóng Settings để áp dụng.

Tùy chọn 2: Bật hoặc tắt Individual sync settings trong ứng dụng Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Accounts.

2. Nhấn vào Sync your settings ở bên trái.

3. Nếu chưa thực hiện, bạn sẽ cần bật Sync settings trong bước 4 của tùy chọn 1 ở trên.

4. Ở bên phải trong Individual sync settings, bạn có thể bật hoặc tắt từng cài đặt đồng bộ mà mình thích.

Lưu ý: Theo mặc định, tất cả các cài đặt đồng bộ riêng lẻ đều được bật.

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Đóng Settings sau khi hoàn tất

Tùy chọn 3: Bật hoặc tắt Individual sync settings trong Registry Editor

1. Nếu chưa thực hiện, bạn sẽ cần bật Sync settings trong bước 4 của tùy chọn 1 ở trên.

2. Mở menu Start, nhập regedit vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter để mở Registry Editor.

3. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes.

4. Trong Registry Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Groups

Mở Registry Editor

5. Mở rộng key Groups trong bảng điều khiển bên trái và nhấn vào subkey trong bảng bên dưới cho cài đặt đồng bộ cá nhân mà bạn muốn bật hoặc tắt.

Cài đặt đồng bộ cá nhân
Registry Subkey
ThemePersonalization
Cài đặt Microsoft Edge và Internet ExplorerBrowserSettings
Mật khẩuCredentials
Tuỳ chọn ngôn ngữLanguage
Ease of AccessAccessibility
Các cài đặt Windows khácWindows
Bố cục menu StartStartLayout

6. Trong bảng điều khiển bên phải của subkey (ví dụ, Accessibility), nhấp đúp vào DWORD đã bật để sửa đổi nó.

7. Thực hiện bước 8 hoặc bước 9 dưới đây để làm những gì bạn muốn.

8. Để tắt cài đặt đồng bộ cá nhân:

Nhập 0, nhấn OK và chuyển đến bước 10 bên dưới.

Tắt Individual Sync Setting

9. Để bật cài đặt đồng bộ cá nhân: (Đây là thiết lập mặc định).

Nhập 1, nhấp OK và chuyển đến bước 10 bên dưới.

Bật Individual Sync Setting

10. Lặp lại bước 6 nếu bạn muốn bật hoặc tắt bất kỳ cài đặt đồng bộ cá nhân nào khác.

11. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Registry Editor.

Mọi thao tác đã hoàn tất!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 26/11/2019 15:07
57 👨 4.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo