Cách đổi mật khẩu root trên Linux

Trên Linux, người dùng bình thường và siêu người dùng truy cập các dịch vụ thông qua xác thực mật khẩu. Khi người dùng bình thường quên mật khẩu, siêu người dùng có thể reset lại mật khẩu bằng terminal. Tuy vậy, nếu ngay cả siêu người dùng (hay người dùng root) cũng mất mật khẩu thì sao?

Để khôi phục mật khẩu mà siêu người dùng (hay người dùng root) đã mất, cách làm sẽ rất khác. Lưu ý là cách khôi phục mật khẩu này có thể cho phép bất kì ai truy cập được vào máy Linux có thể chiếm quyền.

Bài viết giới thiệu cách khôi phục mật khẩu root đã mất trên Linux bằng 2 cách.

Chú ý: Cách reset mật khẩu root là giống nhau trên hầu hết các bản phân phối. Bài viết này sử dụng Ubuntu.

Cách 1 Khôi phục mật khẩu root từ Menu Grub

Bước 1 - Trước hết, để khôi phục mật khẩu root, bạn cần khởi động lại Linux host.

Bước 2 - Khi trang GRUB hiện ra, nhanh chóng chọn Advanced options for GNU/Linux bằng cách nhấn phím mũi tên và chọn Enter.

Màn hình GRUB trên Ubuntu
Màn hình GRUB trên Ubuntu

Bước 3 - Nhấn phím E để chỉnh sửa lệnh

Bạn phải chỉnh sửa hoặc thay đổi từ chế độ read-only sang chế độ read-write. Hãy tìm dòng bắt đầu bằng từ “Linux”, sau đó tìm “ro” và đổi thành “rw”. Thêm init=/bin/bash vào cuối dòng.

Thay đổi chế độ đọc sang viết
Thay đổi chế độ đọc sang viết

Bước 4 - Nhấn phím F10. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Cửa sổ dòng lệnh
Cửa sổ dòng lệnh

Bước 5 - Đưa file hệ thống root vào chế độ read-write bằng lệnh:

mount -n -o remount,rw /

Bước 6 - Giờ bạn có thể reset lại mật khẩu root đã mất bằng cách dùng lệnh:

passwd root

Hoặc đổi mật khẩu của siêu người dùng bằng lệnh sau:

passwd username

Gõ lại để cập nhật mật khẩu mới
Gõ lại để cập nhật mật khẩu mới

Khi hoàn thành, gõ lệnh sau đây để thoát và khởi động lại máy.

exec /sbin/init

Cách 2 Khôi phục mật khẩu root từ Live CD

Nếu có đĩa Live CD (hoặc USB), bạn có thể khởi động từ đó và dùng nó để đổi mật khẩu root. Ví dụ dưới đây dùng Ubuntu Live CD.

Bước 1 - Tải bản mới nhất của Ubuntu, tạo Live CD/USB để boot từ đó và khởi động hệ thống từ đó.

Bước 2 - Trên màn hình, chọn Try Ubuntu để mở ra màn hình Live CD.

Khởi động từ đĩa Live CD
Khởi động từ đĩa Live CD

Bước 3 - Mở terminal và gõ dòng lệnh sau để root.

sudo su 

Bước 4 - Bây giờ cần tìm địa điểm của phân vùng ổ đĩa. Dùng lệnh dưới đây:

fdisk -1

Hầu hết các trường hợp có thể dùng lệnh /dev/sda1 dù có thể có khác biệt tùy thuộc vào việc bạn phân vùng ổ cứng ra sao.

Bước 5 - Mở phân vùng ổ cứng cần khôi phục bằng lệnh sau:

mkdir /mnt/recover 
mount /dev/sda1 /mnt/recover

Để máy truy cập vào ổ đĩa trên hệ thống
Để máy truy cập vào ổ đĩa trên hệ thống

Bước 6 - Bây giờ ta phải đưa mình vào thư mục mnt/recovery, nghĩa là giả vờ rằng mình đang dùng file hệ thống Linux thông thường, hay còn gọi là chroot.

chroot /mnt/recover

Bước 7 - Dùng lệnh sau đây để khôi phục lại mật khẩu root.

passwd root

hoặc người dùng:

passwd username

để tạo mật khẩu cho siêu người dùng.

Bước 8 - Sau khi hoàn thành, thoát khỏi shell chroot.

exit

Bước 9 - Đóng phân vùng root bằng lệnh:

umount /mnt/recover

và thoát bằng lệnh:

exit

Bước 10 - Lấy đĩa Live CD ra và khởi động lại nó trên máy Linux.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 08/09/2018 12:56
52 👨 3.092
0 Bình luận
Sắp xếp theo