Cách cố định kích thước và vị trí cửa sổ Command Prompt

Thay đổi kích thước mở mặc định

Khi mở Command Prompt chúng ta sẽ thấy kích thước cửa sổ và vị trí luôn được mặc định sẵn, xuất hiện ở cùng 1 vị trí và cùng 1 kích thước cho dù người dùng đã thay đổi từ lần trước sử dụng. Nếu kích thước cửa sổ Command Prompt không phù hợp và bạn phải chỉnh lại mỗi lần mở, thì có thể cố định kích thước và vị trí cửa sổ bằng tính năng có sẵn trong Command Prompt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chỉnh kích thước và vị trí cửa sổ Command Prompt.

Hướng dẫn chỉnh kích thước cửa sổ Command Prompt

Bước 1:

Bạn mở cửa sổ Command Prompt bằng cách nhập cmd vào giao diện hộp thoại Run.

Mở Command Prompt

Bước 2:

Trong giao diện Command Prompt nhấn chuột phải lên thanh tiêu đề và chọn Properties.

Nhấn Properties

Bước 3:

Trong giao diện tùy chỉnh cửa sổ Command Prompt, người dùng nhấn vào tab Layout. Bên dưới phần Screen Buffer Size nhập chiều cao và chiều rộng vào 2 mục Height và Width. Tương tự bạn cũng nhập vào 2 mục Window Size và Window Position. Phần Window Preview sẽ cho người dùng xem trước cửa sổ hiển thị như thế nào khi áp dụng các kích thước.

Lưu ý người dùng cần bỏ tích tại Wrap text output on resize và Let system position window để có thể nhập kích thước tùy chỉnh mà bạn muốn. Cuối cùng nhấn OK để lưu lại thay đổi.

Nhập kích thước

Bước 4:

Quay lại giao diện Command Prompt, nhấn tiếp vào thanh ngang trên cùng nhấn chuột phải và chọn Defaults.

Chọn Defaults

Nhấn vào tab Layout rồi cũng nhập kích thước như trong Bước 3 bên trên và nhấn OK để lưu lại.

Nhập kích thước

Như vậy chúng ta đã chỉnh lại kích thước cửa sổ cũng như vị trí hiển thị của giao diện Command Prompt trên Windows. Sau khi thiết lập mặc định, những lần hiển thị sau cửa sổ Command Prompt sẽ luôn mở đúng với vị trí và kích thước bạn đã đặt.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 05/10/2018 08:04
52 👨 240