Cách chuyển tất cả dữ liệu từ Chrome sang Firefox

Nếu đang có ý định về việc chuyển đổi sang Firefox Quantum từ Chrome, thì Firefox có thể nhập bookmark, mật khẩu đã lưu, lịch sử trình duyệt và cookie trực tiếp từ Google Chrome. Nó cũng có thể nhập dữ liệu này từ Microsoft Edge hoặc Internet Explorer.

Đồng bộ bookmark, mật khẩu, lịch sử và cookie

Firefox thường nhắc người dùng nhập dữ liệu khi cài đặt lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu đã cài đặt Firefox từ trước và muốn nhập dữ liệu, người dùng sẽ cần phải thực hiện thủ công. Công cụ Import Browser Data nằm trong cửa sổ Bookmarks Manager.

Để truy cập Bookmarks Manager, nhấp vào biểu tượng thư viện trên thanh công cụ và click vào Bookmarks > Show All Bookmarks hoặc nhấn Ctrl + Shift + B.

Chọn xem tất cả các bookmark

Nhấp vào nút Import and Backup trên thanh công cụ và chọn Import Data From Another Browser. (Nếu chỉ muốn nhập bookmark đã xuất từ Chrome hoặc trình duyệt khác dưới dạng tệp HTML, người dùng chỉ cần nhấp vào Import Bookmarks from HTML và sau đó chọn tệp HTML.)

Chọn nhập dữ liệu từ trình duyệt khác

Chọn Chrome trong Import Wizard và nhấp vào Next để nhập dữ liệu từ Google Chrome, đảm bảo tất cả các cửa sổ trình duyệt Google Chrome đã được đóng trước khi tiếp tục quá trình.

Chọn Chrome

Người dùng sẽ được nhắc để chọn dữ liệu muốn nhập. Nếu đã thiết lập nhiều hồ sơ trình duyệt Chrome, trước tiên nó sẽ hỏi cấu hình muốn nhập dữ liệu. Theo mặc định, Firefox sẽ nhập cookie, lịch sử duyệt web, mật khẩu đã lưu và bookmark, bạn có thể bỏ chọn bất kỳ tùy chọn nào trong số này để chỉ nhập một số loại dữ liệu cụ thể.

Chọn loại dữ liệu muốn đồng bộ

Firefox sẽ nhập dữ liệu và thông báo khi đồng bộ thành công. Bookmark của Chrome sẽ được đặt trong thư mục From Chrome trong trình đơn và thanh công cụ bookmark, nhưng người dùng có thể tổ chức lại các bookmark theo cách của mình.

Tải các add-on

Firefox không thể nhập dữ liệu khác như tiện ích, người dùng phải tự tìm các extension tương đương trong thư viện add-on của Firefox. Nếu sử dụng add-on phổ biến từ một công ty lớn, người dùng có thể tìm thấy một phiên bản extension cho Chrome được tạo bởi cùng một nhà phát triển. Các extension nhỏ, độc lập có thể không có sẵn cho cả hai trình duyệt, nhưng có thể tìm thấy một extension tương tự.

Đồng bộ dữ liệu trình duyệt Firefox với máy tính

Firefox có tính năng đồng bộ trình duyệt có thể giữ dữ liệu trên nhiều máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Kiểm tra cài đặt Firefox Sync bằng cách nhấp vào menu > Options > Firefox Account. Nếu chưa đăng nhập bằng tài khoản Firefox, người dùng có thể tạo một tài khoản để bắt đầu đồng bộ hoá dữ liệu.

Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Firefox trên tất cả các thiết bị và dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa, giống như với Chrome. Firefox đồng bộ hoá các tab đang mở, lịch sử, bookmark, đăng nhập, add-on. Vì vậy, một khi đã thiết lập Firefox một lần, nó sẽ đồng bộ sở thích cá nhân với tất cả các máy tính khác.

Đồng bộ dữ liệu trình duyệt Firefox với máy tính

Người dùng cũng nhận được dữ liệu này trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Firefox cung cấp ứng dụng cho iPhone và iPad của Apple cũng như Android của Google cũng và đồng bộ bookmark, tab đang mở, mật khẩu đã lưu và lịch sử trên thiết bị di động.

Với Firefox Quantum, Firefox lại sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định. Yahoo! không còn là mặc định nữa, vì vậy không phải lo lắng về việc thay đổi đó.

Thứ Sáu, 17/11/2017 14:13
31 👨 2.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo