Cách ánh xạ ổ đĩa WebDAV trong Windows 10

Web Authoring Authoring and Versioning (WebDAV) là một extension HTT, cung cấp cách hợp tác để chỉnh sửa và quản lý file trên server web từ xa. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức ánh xạ ổ đĩa WebDAV trong Windows 10 để bạn có thể truy cập file từ xa trực tiếp trong File Explorer.

Để kết nối với thư mục WebDAV trong Windows 10, bạn sẽ cần URL trang web WebDAV, thông tin đăng nhập tài khoản WebDAV và tên phím tắt hoặc kết nối. Cả ba thông tin này sẽ cho phép bạn ánh xạ WebDAV bằng cách mount thư mục của nó thành ổ được ánh xạ để có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa file từ server web từ xa bằng máy tính của bạn.

Cách ánh xạ ổ đĩa WebDAV trong Windows 10

Bước 1. Mở File Explorer trên máy tính của bạn và click chuột phải vào This PC.

Click vào This PC

Bước 2. Click vào Map network drive …

Click vào Map network drive

Bước 3. Trong hộp thoại mới, nhập ký tự ổ đĩa bạn muốn ánh xạ tới và thư mục bạn sẽ thêm hoặc chỉnh sửa các file WebDAV trên máy tính cục bộ của mình.

Nhâp ký tự ổ đĩa muốn ánh xạ

4. Nếu click vào tùy chọn Browse, bên cạnh Folder và nhận thông báo bên dưới, hãy bật Network discovery trong Network and Sharing Center, sau đó tiến hành bước tiếp theo.

Thông báo Network discovery bị tắt

Bước 5. Chọn tùy chọn Reconnect at sign-inConnect using different credentials. Tùy chọn Reconnect at sign-in cho phép khôi phục kết nối WebDaV khi khởi động lại máy tính.

Chọn tùy chọn Reconnect at sign-in và Connect using different credentials

Bước 6. Click vào liên kết Connect to a web site that you can use to store your documents and pictures.

Click vào liên kết

Bước 7. Click vào Next.

Bước 8. Bây giờ, click vào Choose a custom network location.

Bước 9. Click vào Next.

Bước 10. Nhập URL miền của bạn vào trường Internet hoặc Network address với thư mục WebDAV ở cuối.

Bước 11. Nhập tên người dùng và mật khẩu WebDAV của bạn.

Bước 12. Click vào OK. Tùy chọn Type a name for this network location đã được điền tự động, nhưng nếu muốn bạn có thể thay đổi.

Bước 13. Click vào Next và sau đó click vào Finish.

Trên File Explorer, thư mục WebDAV sẽ được hiển thị dưới dạng ổ đĩa được ánh xạ. Bây giờ bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các file, thư mục thông qua File Explorer.

Không thể kết nối với thư mục WebDAV

Lưu ý: Nếu gặp khó khăn khi kết nối với thư mục WebDAV, hãy cập nhật Basic Authentication Level trong Windows Registry.

Bước 1. Click chuột phải vào Start và chọn Run.

Bước 2. Gõ regedit và nhấn Enter để mở Windows Registry Editor.

Bước 3. Chuyển đến đường dẫn thư mục: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

Tìm thư mục Parameters

Bước 4. Tìm giá trị Basic BasicAuthLevel. Theo mặc định, giá trị được đặt là 2, nhưng nếu không phải giá trị này, hãy click chuột phải và chọn Modify, sau đó thay đổi thành 2.

Đổi giá trị thành 2

Vậy là bạn đã biết cách ánh xạ ổ đĩa WebDAV trên Windows 10. Chúc các bạn thực hiện thành công! 

Thứ Hai, 20/05/2019 08:15
54 👨 381