Các mẹo khi làm việc với Recycle Bin

Thùng rác (Recycle Bin) đã rất quen thuộc với người dùng Windows, tuy nhiên do mọi người hay dùng từ “Thùng rác” nên dễ gây hiểu nhầm chức năng của Recycle Bin.

Chức năng chính của Recycle Bin là nơi lưu tạm thời các file người dùng đã xoá khỏi Windows, giúp người dùng có thể phục hồi các file đã xoá do xoá nhầm hoặc do bất kỳ lý do nào khác mà người dùng muốn khôi phục lại các file đã xoá. Dưới đây là 5 mẹo nhỏ khi sử dụng Recycle Bin.

1. Khi bạn xoá một file, thực sự file đó chưa rời khỏi ổ cứng của bạn mà nó được đưa vào Recycle Bin.

Như vậy ổ cứng của bạn vẫn có dung lượng bộ nhớ như trước khi xoá. Với các file hoặc thư mục nào bạn chắc chắn muốn xoá và không muốn hệ điều hành đưa vào Recycle Bin, bạn hãy giữ phím SHIFT trong khi xoá file hoặc thư mục đó, sau đó chọn YES.

2. Muốn khôi phục file nào đã xoá về đúng vị trí của nó trước khi xoá, người dùng có thể vào Recycle Bin -> Trỏ phải vào file cần khôi phục -> Chọn Restore.

3. Muốn xoá thực sự các file và thư mục khỏi Recycle Bin, bạn hãy trỏ phải vào biểu tượng Recycle Bin và chọn Empty Recycle Bin -> Chọn YES.

4. Mặc định ban đầu, Recycle Bin sẽ được dùng 10% dung lượng ổ cứng cho việc lưu các file đã xoá. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi tỉ lệ trên cho phù hợp với mình bằng cách sau: Trỏ phải vào biểu tượng của Recycle Bin trên màn hình Desktop -> Chọn Properties -> Chọn thẻ Global -> Thay đổi tỉ lệ theo ý bạn -> Chọn OK.

5. Nếu như bạn thấy Recycle Bin luôn là chỗ chiếm dung lượng ổ cứng của bạn, bạn không cần dùng đến nó, mỗi lần xoá file là hệ điều hành tự động xoá ngay các file mà không đưa vào Recycle Bin nữa.

Bạn hãy làm theo cách sau: Trỏ phải vào biểu tượng của Recycle Bin trên màn hình Desktop -> Chọn Properties -> Chọn thẻ Global -> Chọn ô check “Do not move files to the Recycle Bin. Remove files immediately when deleted” -> Chọn OK.

Nguyên Khải

Thứ Bảy, 09/06/2007 09:29
31 👨 671
0 Bình luận
Sắp xếp theo