Các cách nâng cấp Leopard

Quản trị mạng - Nếu đang sở hữu một Mac đang chạy OS X 10.4.11 (Tiger) nhưng bạn lại muốn cài đặt OS X 10.5.7 (Leopard), khi đó cách cài đặt nào có thể phù hợp với bạn nhất.

Khi bạn chèn đĩa Leopard và khởi động từ nó, bạn sẽ phát hiện thấy rằng mình có ba tùy chọn Upgrade Mac OS X, Archive and Install và Erase and Install.

Tùy chọn đầu tiên, Upgrade Mac OS X, điều chỉnh và nâng cấp cài đặt OS X hiện hành (gồm có các ứng dụng của Apple như Mail, Address Book, iCal,… có trong OS X). Vì AppleWorks và iWork ’09 không được tích hợp trong OS X nên chúng sẽ vẫn còn nguyên.

Tùy chọn thứ hai, Archive and Install. Bên dưới tùy chọn này, bạn sẽ thấy tùy chọn Preserve Users and Network Settings. Hãy kích hoạt tùy chọn đó. Khi bạn chọn tùy chọn cài đặt này, bạn sẽ có một copy các file cài đặt mới của OS X (phiên bản cũ sẽ được đặt trong thư mục có tên Previous System).

Chỉ cần bạn kích hoạt tùy chọn Preserve Users and Network Settings, AppleWorks và iWork ’09 sẽ hoạt động theo cách chúng vẫn thường thực hiện.

Tùy chọn cuối cùng, Erase and Install, xóa dữ liệu trên ổ đĩa khởi động (có cả các ứng dụng của bạn) và cài đặt mới. Chọn tùy chọn này, bạn sẽ mất các copy AppleWorks và iWork ’09 cùng với các dữ liệu trên Mac của bạn. Chỉ nên chọn tùy chọn này nếu bạn muốn làm mới hoàn toàn và đã backup dữ liệu của mình một cách an toàn.

Thứ Năm, 11/06/2009 10:57
31 👨 538