Các bước để tạo Stationery cho một thư bất kỳ trên Email

Stationery chỉ định font chữ, bullet, màu nền, đường kẻ ngang, hình ảnh......

Stationery và theme là tập hợp các yếu tố thiết kế và màu sắc thống nhất. Chúng chỉ định font chữ, bullet, màu nền, đường kẻ ngang, hình ảnh và các yếu tố thiết kế khác mà bạn muốn hiển thị trong các tin nhắn, email gửi đi. Outlook bao gồm một số lượng stationery lớn.

Ngoài ra bạn có thể thiết kế một Stationery tùy chỉnh theo ý riêng của mình.

Để tạo Stationery cho một thư bất kỳ trên Email, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Tạo một thư mới.

2. Tùy chỉnh thư của bạn bằng cách sử dụng font chữ, bullet, màu nền, đường kẻ ngang, hình ảnh và các yếu tố thiết kế khác mà bạn muốn.

3. Trên cửa sổ thư, bạn click chọn thẻ File.

4. Click chọn Save As.

5. Trên thanh địa chỉ cửa sổ hộp thoại Save As bạn nhập %appdata%\microsoft\stationery vào đó rồi nhấn Enter để mở thư mục Stationery.

hộp thoại Save As

6. Trong khung File name, bạn nhập tên cho Stationery mới.

7. Trên danh sách định dạng Save as type, bạn click chọn HTML.

8. Click chọn Save.

Lưu ý:

Chỉ áp dụng trên Outlook 2013 và Outlook 2016.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 29/04/2016 08:48
31 👨 526
0 Bình luận
Sắp xếp theo