Cập nhật phần mềm Windows

Tôi cần làm thế nào để cho máy tính của mình luôn được cập nhật? Có 2 công cụ có thể dùng chung với nhau để giúp máy tính của bạn luôn có các bản cập nhật mới nhất từ Microsoft: Microsoft Windows® Update và Automatic Updates. Windows Update là gì? Windows Update là một Web site tương tác cho phép bạn thường xuyên được cập nhật các bản sửa lỗi về bào mật, hiệu năng và cải thiện tính năng phù hợp với máy tính chạy Windows của bạn. Windows Update có thể dùng trên: Microsoft Windows NT® 4.0 Windows 98 Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Windows XP Microsoft Windows Server™ 2003 Tại sao nên dùng Windows Update? Windows Update cho phép bạn xem, lựa chọn và cài các cải tiến mới nhất, các cập nhật về bảo mật và driver cho máy tính của bạn. Làm thế nào để dùng Windows Update? Bạn có thể tìm thấy biểu tượng Windows Update ở trong thực đơn Start. Nếu không tìm thấy biểu tượng Windows Update, bạn chỉ cần vào trang http://windowsupdate.microsoft.com và làm theo hướng dẫn. Automatic Updates là gì? Automatic Updates là một phần dịch vụ do Microsoft cung cấp, có khả năng tự động tải về các cập nhật thiết yếu cho hệ điều hành Windows của bạn để sửa các lỗi có khả năng làm cho máy tính của bạn gặp nguy hiểm trước các cuộc tấn công của virus hoặc sâu máy tính. Vì vậy, Microsoft khuyến cáo bạn dùng dịch vụ Automatic Update và đặt tùy chọn cập nhật tự động định kỳ như mô tả dưới đây. Ngoài ra, bạn cũng nên định kỳ ghé thăm trang Windows Update để cập nhật các bản cập nhật khác và các cải thiện khác cho máy tính của bạn. Tại sao nên dùng Automatic Updates? Lợi ích chủ chốt của việc dùng Automatic Updates là các cập nhật thiết yếu nhất về bảo mật cho máy tính của bạn sẽ được tải về và cài đặt tự động. Làm thế nào để dùng Automatic Updates? Khi bạn thiết lập Automatic Updates theo hướng dẫn tại trang này, bạn sẽ có 3 lựa chọn: Notify me before downloading any updates and notify me again before installing them on my computer - Thông báo cho bạn biết trước khi tải về bất kỳ bản cập nhật bào và thông báo lẫn nữa trước khi cài lên máy tính của bạn. Download the updates automatically and notify me when they are ready to be installed - Tự động tải về các bản cập nhật và thông báo cho bạn biết đã sẵn sàng cài đặt . Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify - Tự động tải về các bản cập nhật và cài theo lịch bạn lựa chọn. Microsoft khuyến cáo bạn chọn tùy chọn thứ ba, tự động cập nhật theo lịch, để chương trình tự động cài các bản cập nhật sau khi tải về. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, điều quan trọng là bạn phải nhớ thực hiện quá trình cập nhật khi bạn được thông báo có một bản cập nhật mới. Cập nhật theo lịch làm việc như thế nào? Dịch vụ Automatic Update tìm các cập nhật có liên quan đối với máy tính của bạn, tải về và cài đặt vào thời điểm bạn lựa chọn. Điều quan trọng là bạn cần nhớ ghi lại các thay đổi cho các chương trình của bạn trước khi đến giờ cập nhật theo lịch bởi quá trình Automatic Update có thể yêu cầu bạn khởi động lại máy để kết thúc quá trình cài đặt. Đôi khi tôi thấy xuất hiện một quả bóng thông báo về các cập nhật. Tại sao lại như vậy? Trong quá trình Automatic Update bình thường, bạn có thể thấy một quả bóng thông báo giống như trong hình dưới đây. Bấm chuột vào quả bóng thông báo để có hướng dẫn về cách hoàn thiện quá trình cập nhật. Nếu bạn đã cấu hình dịch vụ Automatic Update cài đặt các bản cập nhật vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ vẫn nhận được một thông báo khi các bản cập nhật đã được tải về. Bạn có thể chọn cài các bản cập nhật bất kỳ lúc nào, hoặc nếu bạn không cài ngay, các bản cập nhật sẽ được cài vào thời điểm bạn chọn. Tôi có được thông báo khi máy tính chuẩn bị khởi động lại hay không? Một số bản cập nhật có thể yêu cầu máy tính của bạn phải khởi động lại để hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu bạn chưa đăng nhập (log on) và máy, Automatic Update theo lịch sẽ khởi động lại máy tính của bạn mà không thông báo. Nếu bạn đã đăng nhập, Windows sẽ thông báo cho bạn và cho bạn tùy chọn hoãn khởi động lại. Phải chắc chắn đã ghi lại các thay đổi trong chương trình của bạn trước thời điểm cài đặt theo lịch. Một cập nhật thiết yếu (critical) là gì? Bất kỳ bản cập nhật nào cần thiết cho hệ điều hành của bạn được gọi là cập nhật thiết yếu và sẽ được Windows Update và Automatic Updates tự động chọn để cài đặt. Các bản cập nhật thiết yếu này giải quyết các lỗi hiện tại và bảo vệ máy tính của bạn khỏi các lỗ hổng bảo mật đã biết. Những hệ điều hành nào hỗ trợ Automatic Updates? Các hệ điều hành sau đây hỗ trợ Automatic Updates: Windows Me Windows 2000 cài Service Pack 3 (SP3) hoặc mới hơn Windows XP Windows Server 2003 Windows Update bảo vệ tính riêng tư của tôi như thế nào? Vấn đề bạn quan tâm về chuyện Microsoft truy cập thông tin trên máy tính của bạn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Microsoft cam kết bảo vệ tính riêng tư của bạn khi sử dụng Windows Update. Trên các máy chủ Windows Update có rất nhiều bản cập nhật, nhưng không phải tất cả các bản cập nhật đều liên quan đến máy tính của bạn. Để cài đặt đúng các bản cập nhật cho máy của bạn, Windows Update cần kiểm tra một số thông tin cơ bản về hệ thống của bạn. Nhờ đó, dịch vụ Windows Update nhận dạng được các cập nhật cần thiết đối với máy của bạn dựa trên thông tin về phần mềm và phần cứng cụ thể trên máy của bạn. Các thông tin Microsoft dùng để chọn các bản cập nhật cho máy tính của bạn không cho phép Microsoft hoặc bất kỳ một chủ thể nào khác nhận dạng được bạn là ai hoặc bạn làm gì với máy tính của bạn. Tuyên bố về tính riêng tư của Windows Update có thể tìm thấy tại trang thông tin về Windows Update, tuy nhiên, danh sách ngắn dưới đây cho biết Windows Update cần các thông tin gì để xác định máy tính của bạn cần các bản cập nhật nào: Số phiên bản hệ điều hành của Microsoft Số phiên bản Microsoft Internet Explorer Số phiên bản các phần mềm khác Windows Update có cung cấp bản cập nhật Số Plug and Play ID của các thiết bị phần cứng Thiết lập về Region và Language Nếu bạn có các câu hỏi khác về việc Windows Update bảo vệ tính riêng tư của bạn như thế nào, xin gửi e-mail đến địa chỉ [email protected]?subject=Windows Update (from microsoft.com/vietnam). Các tùy chọn Windows Update khác nhau như thế nào đối với các hệ điều hành của Microsoft? Bảng dưới đây cho thấy sự khác nhau về tùy chọn Windows Update và Automatic Update cho các phiên bản Windows.
Thứ Năm, 13/11/2003 04:52
31 👨 765
0 Bình luận
Sắp xếp theo