Bật/tắt lời nhắc "Do you want to close all tabs?" trong Microsoft Edge trên Windows 10

Microsoft Edge là một trình duyệt web mới được thêm vào Windows 10 và sẽ có sẵn trên toàn bộ họ thiết bị Windows 10. Nó nhanh, mang tính tương thích và được xây dựng cho web hiện đại.

Khi đóng Microsoft Edge khi mở nhiều tab, bạn sẽ được hỏi “Do you want to close all tabs?” theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt lời nhắc “Do you want to close all tabs?” trong Microsoft Edge cho tài khoản trên Windows 10.

Bạn sẽ được hỏi “Do you want to close all tabs?” theo mặc định
Bạn sẽ được hỏi “Do you want to close all tabs?” theo mặc định

Cách tắt "Do you want to close all tabs?" trong Microsoft Edge

1. Đóng Microsoft Edge trong khi mở nhiều hơn một tab.

2. Tích vào hộp Always close all tabs và nhấn vào Close all.

Tích vào hộp Always close all tabs và nhấn vào Close all
Tích vào hộp Always close all tabs và nhấn vào Close all

Bật hoặc tắt "Do you want to close all tabs?" bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị DWORD trong registry key bên dưới.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge\Main

1. Thực hiện bước 2 (để bật) hoặc bước 3 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn thực hiện.

2. Để bật "Do you want to close all tabs?" trong Microsoft Edge, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Để tắt "Do you want to close all tabs?" trong Microsoft Edge, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây gi���, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Thứ Sáu, 10/01/2020 11:35
51 👨 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo