Bảo vệ sự riêng tư trên Facebook

Jake Widman

Quản trị mạng - Những người sử dụng các mạng xã hội, ngay cả Facebook cũng đều có những mối quan tâm về sự kiểm soát các thông tin của họ, những thông tin này cần phải được đảm bảo một cách an toàn và có nhiều sự lựa chọn bảo mật khác nhau.

Chính vì vậy mà gần đây Facebook đã bổ sung thêm vào giao diện của nó nhiều phương pháp để người dùng có thể lọc các thông tin, tùy chọn mới này sẽ làm cho họ dễ dàng điều khiển những gì mà họ có thể cho người khác xem và những gì người khác không thể xem.

Có thể thực hiện những điều đó từ menu Settings, Privacy, trong đó bạn sẽ có các lựa chọn như Profile (người có thể thấy các thông tin cá nhân và liên lạc của bạn, gồm có các video, ảnh mà bạn đã gắn thẻ); Search (những gì sẽ hiện hữu trong chức năng Search của Facebook); News Feeds và Wall (một trong các post hoặc các comment của bạn mà người khác có thể xem); Applications (những thông tin gì sẽ hiện hữu đối với các ứng dụng của Facebook mà bạn add vào).

Các lựa chọn nhằm tăng sự hạn chế được cung cấp thêm đó là Everyone, My Networks and Friends, Friends of Friends hay Only Friends.

Nếu không, bạn cần phải bảo vệ cẩn thận các thiết lập Profile vì đó là nơi những kẻ xấu có thể đánh cắp dữ liệu của bạn để sử dụng và những mục đích xấu hay thực hiện các tấn công “social engineering”.

Tầm quan trọng của các thiết lập khác phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Facebook: Nếu bạn muốn kết bạn với nhiều người hoặc thực hiện mục đích chính trên Facebook cho doanh nghiệp (ví dụ như vậy) thì bạn có thể nên để sự hạn chế vừa phải để họ có thể tìm thấy bạn. Còn trong trường hợp bạn chỉ muốn sử dụng Facebook với mục đích truyền thông với một nhóm bạn tin cậy nào đó, khi đó hãy thắt chặt sự hạn chế truy cập.

Tương tự như vậy, nếu bạn chủ yếu muốn post chất liệu mang tính quảng cáo cho doanh nghiệp của mình, khi đó chắc hẳn bạn nên lới lỏng phần News Feeds – ý định của bạn sẽ là càng nhiều người xem càng tốt. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng Facebook cho những thông tin cá nhân đích thực – để tuyên bố các kế hoạch của mình cho việc bắt đầu tìm kiếm một công việc mới chẳng hạn – khi đó bạn nên hạn chế các thông tin đó ở mức Only Friends, hoặc thậm chí còn hạn chế hơn, chỉ một số bạn bè mà bạn đã tạo.

Thứ Hai, 04/05/2009 08:02
31 👨 1.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo