Bảo mật dữ liệu cá nhân trên Windows XP

Chúng ta có nhiều người sử dụng chung 1 máy vi tính. Vấn đề đặt ra là mỗi người có 1 thư mục hoặc ổ đĩa mà chỉ người đó mới có quyền truy cập được, còn người khác thì không, và cũng không cần dùng đến bất kỳ phần mềm bảo mật nào.

Ở đây chúng ta sử dụng tiện ích bảo mật có sẵn của window XP. Tôi ví dụ có 2 người sử dụng chung 1 máy vi tính đó là tôi và người em trai. Tôi giữ quyền admin còn cậu em thì không, nên tôi sẽ tạo 2 thư mục cho 2 người có tên là “data-anh” và “data-em”.

1/ Chuẩn bị

- HDH sử dụng là window XP

- Ổ đĩa chứa thư mục cần bảo vệ phải được Format định dạng NTFS

- Đăng nhập vào HDH với tài khoản Administrator

2/ Thao tác

a) Tạo tài khoản người dùng

- Right click vào biểu tượng My Computer ngoài Desktop chọn Manage

- Chọn mục System Tools-Local users and Groups-User

- Right click vào user chọn New User

+ Mục User Name gõ tên user cần tạo, ở đây tôi gõ là “em”, rồi đặt pasword. Sau đó nhấn Create.


3/ Gán quyền

B1: Vào My Computer -> Tools -> Folder Options... chọn tab View và bỏ tick phần Use simple file sharing (Recommended)

B2: Right click lên thư mục “data-anh” chọn Properties, chọn tab Security

Trong mục Group or user names, chỉ để lại 3 user như trên hình, các user còn lại thì nhấn remove để gỡ bỏ. Nếu nó báo lỗi không cho gỡ bỏ thì ta nhấn Advanced, click bỏ dấu check ở mục Inherit from parent the pemission entries that apply to child… rồi nhấn OK, nhấn Copy ở thông báo hiện ra.

B2: Làm tương tự với thư mục “data-em”

Bạn làm giống như trong hình rồi OK để hoàn tất.

Như vậy đã xong, bây giờ chúng ta Logoff ra và Login vào với tài khoản admin, rồi thử truy cập vào 2 thư mục sẽ thấy kết qủa như mong muốn.

TIẾN DŨNG

Thứ Tư, 06/09/2006 05:32
31 👨 399
0 Bình luận
Sắp xếp theo