Bản cập nhật các virus mới nhất từ phần mềm D32 - Antivirus

Bản cập nhật D32 (15-5-2005) bổ sung các virus DnLoaderQG.trj.W32, LowZones.reg.trj.W32, Zafi.a.exe.worm.W32, Zafi.a.gen.worm.W32, 14 dị bản (gồm a, c, d, e, f, g, i) của virus Sober.exe.worm.W32 và Sober.gen.worm.W32; 20 dị bản (gồm a, b, e, f, g, i, l, m, q, u) của Mydoom.exe.worm.W32, Mydoom.gen.worm.W32, Mydoom.dll.worm.W32.
Phiên bản này cũng đưa vào giải thuật phân lớp các biến thể nguy hiểm (damage) vào các nhóm đã có tên chính xác: các virus có chữ lót "dam" trong danh sách cũ sẽ được ghép chung vào các tên khác trong cùng họ. Vì vậy số lượng số lượng virus thông báo của D32 (15-5-2005) ít hơn các phiên bản trước (nhưng chất lượng tìm diệt tốt hơn).
Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 15- 05 -2005 (Dung lượng 196 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus: D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần Update ngày 15 - 05 -2005 và cài đặt trên máy

Tác giả: Trương Minh Nhật Quang

Thứ Tư, 18/05/2005 15:50
31 👨 561
0 Bình luận
Sắp xếp theo