Bản cập nhật 12 virus mới cuối tháng 8 của phần mềm D32

D32 (20-08-05) bổ sung 12 virus Alanis.exe.worm.W32, Alanis.gen.worm.W32, Anap.a.worm.W32, Darf.b.worm.W32, Dilber.worm.W32, Evan.worm..W32, Fakenap.b.worm.W32, Goner.exe.worm.W32, Goner.gen.worm.W32, Music.d.worm.W32, Nooler.b.worm.W32 và Torvil.d.worm.W32.

Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 20 - 08 -2005 (Dung lượng 196 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus:
D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần
Update ngày 20 - 08 -2005 và cài đặt trên máy

Tác giả: Trương Minh Nhật Quang

Thứ Năm, 25/08/2005 15:07
31 👨 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo