Apple vá 33 lỗi trong hệ điều hành Mac OS X

Apple vừa ban hành bản nâng cấp khá nặng (136MB) dành cho Mac OS X Leopard nhằm vá 33 lỗ hổng trong hệ điều hành này.

Bản nâng cấp khắc phục nhiều vấn đề mà các ứng dụng trong Mac OS X gặp phải, chẳng hạn như khả năng đồng bộ, tính năng Back to My Mac, ứng dụng e-mail tích hợp, khả năng hiển thị thông điệp IMAP, cấu hình SMTP cho AIM, Compuserve, Hanmail, Yahoo!, và Time Warner Road Runner

Ứng dụng lịch iCal của Apple cũng được sửa chữa để xử lý các sự kiện lặp lại một cách chính xác hơn và nhanh hơn. Quá trình đồng bộ lịch cũng chính xác hơn và các sự kiện có thể di chuyển sang một lịch khác.

Hai ứng dụng Disk Utility và Directory Utility đã được nâng cấp tính ổn định khi tái xây dựng một volume RAID trong Disk Utility. Tính tin cậy của trạng thái máy chủ hiển thị trong Directory Utility cũng được cải thiện đáng kể.
Người dùng ứng dụng sao lưu tích hợp Time Machine của Apple hẳn sẽ vui mừng khi biết rằng tính tin cậy của chương trình này đã được nâng lên khi sử dụng Time Capsule. Ngoài ra, còn nhiều bản nâng cấp khác dành cho Mac OX S, chẳng hạn như cải thiện hiệu suất, tăng tính ổn định khi đồng bộ iPhone với iCall và Address Book, tăng tốc đồ họa…

Hiện bản Mac OS X 10.5.5 đang được cấp phát qua cơ chế nâng cấp phần mềm trong Mac OS X.

Thứ Tư, 17/09/2008 10:24
31 👨 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo