• Chặn website có nội dung xấu trên Safari iPhone Chặn website có nội dung xấu trên Safari iPhone
    Bạn có thể giới hạn tất cả các nội dung người lớn (ngăn con của bạn vô tình nhấn vào liên kết đen), chặn các trang web cụ thể hoặc tắt tất cả các trang web ngoại trừ trang web bạn đưa vào danh sách trắng. Bạn có thể làm được điều đó trong Settings và Restrictions.
  • Bảo vệ sự riêng tư khi duyệt web trên di động như thế nào? Bảo vệ sự riêng tư khi duyệt web trên di động như thế nào?
    Trình duyệt sử dụng rất nhiều cách để xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, nhưng có ít biện pháp phòng ngừa người dùng có thể thực hiện khi sử dụng những trình duyệt di động phổ biến. Mặc dù các biện pháp phòng ngừa này không hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư của bạn nhưng nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiều hơn đối với các cách trang web theo dõi bạn và lượng thông tin được lưu trên điện thoại.