Cách ẩn/hiện thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer trên Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 14901, Microsoft đang thử nghiệm các thông báo mới trong File Explorer, như một phần của nỗ lực khám phá những cách mới để hướng dẫn người dùng về các tính năng trong Windows 10.

Chúng được thiết kế để giúp ích cho người dùng bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng, dễ dàng về những thứ có thể làm hoặc các tính năng mới có thể thử để đạt được trải nghiệm tốt hơn với Windows 10.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách ẩn hoặc hiển thị thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer trên Windows 10.

Bắt đầu với Windows 10 build 14901, Microsoft đang thử nghiệm các thông báo mới trong File Explorer
Bắt đầu với Windows 10 build 14901, Microsoft đang thử nghiệm các thông báo mới trong File Explorer

Ẩn/hiện thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer bằng File Explorer Options

1. Mở File Explorer Options.

2. Nhấn vào tab View chọn (mặc định) hoặc bỏ chọn hộp Show sync provider notifications, tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Bỏ chọn hộp Show sync provider notifications để ẩn thông báo
Bỏ chọn hộp Show sync provider notifications để ẩn thông báo

Ẩn/hiển thị thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới thực hiện các thay đổi đối với registry key và giá trị bên dưới:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

DWORD ShowSyncProviderNotifications

0 = Ẩn (tắt)

1 = Hiển thị (bật)

1. Thực hiện bước 2 (hiển thị) hoặc bước 3 (ẩn) bên dưới tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

2. Để hiển thị thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer (đây là thiết lập mặc định), tải xuống file Turn_On_Show_sync_provider_notifications.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

3. Để ẩn thông báo của nhà cung cấp trong File Explorer, tải xuống file Turn_Off_Show_sync_provider_notifications.reg và chuyển sang bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất.

6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Thứ Sáu, 21/08/2020 07:55
3,17 👨 739
0 Bình luận
Sắp xếp theo