Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome

Đôi khi bạn cảm thấy khó đọc văn bản trong một trang web có nhiều hình ảnh nhấp nháy và trải dài. Trình duyệt Google Chrome cung cấp cách ẩn hình ảnh trong một số trang web.

Bước 1: Mở Google Chrome và nhấn vào biểu tượng chiếc cờ-lê ở góc phải phía trên. Sau đó chọn Options (Tùy chọn).

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome

Bước 2: Nhấn vào mục Under the Hood (Nâng cao) trong danh sách bên trái, rồi nhấn nút Content settings… (Cài đặt nội dung..).

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome

Bước 3: Trong mục Images (Hình ảnh), nhấn nút Manage Exceptions… (Quản lý ngoại lệ…).

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome

Bước 4: Nhập địa chỉ URL một trang web mới vào danh sách, sau đó bạn có thể thay đổi thao tác trong hộp Behavior (Hành vi): Allow (Cho phép) để hiển thị hình ảnh hay Block (Chặn) để ẩn hình ảnh.

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome

Bước 5: Thoát, mở lại trình duyệt và vào lại địa chỉ trang web mà bạn đã cài đặt. Hình ảnh trong trang web này sẽ không hiển thị. Và nếu bạn muốn hiển thị lại hình ảnh trong trang này, hãy chọn nút X nhỏ nằm cạnh tên của trang đó khi bạn di chuyển chuột đến để xóa khỏi danh sách, sau đó khởi động lại trình duyệt.

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome
Trước khi khóa hiển thị hình ảnh.

Ẩn hình ảnh một số trang web trong Chrome
Sau khi khóa hiển thị hình ảnh.

Bạn cũng có thể làm theo các hướng dẫn này để khóa hiển thị toàn bộ các trang web khi xem trong trình duyệt Google Chorme, ngoại trừ một số trang trong danh sách mà bạn cho phép, giống như trong bước 4.

Thứ Tư, 10/08/2011 10:50
31 👨 884
0 Bình luận
Sắp xếp theo