Tổng quan về mẫu Net-Worm.Win32.Kido.ih

QuanTriMang.com - Được phân loại thuộc nhóm Net-Worms vô cùng độc hại, chúng có thuộc tính lây lan mạnh mẽ qua mạng máy tính, tính năng dễ phân biệt nhất của chúng là tự nhân bản và lây lan mà không cần đến sự tác động của người dùng. Đặc biệt, loại sâu này thường xuyên tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật có trong các phần mềm hệ thống chạy trên các máy tính có kết nối với nhau hoặc Internet, qua đó chúng sẽ dễ dàng lây lan và phát tán hơn đến các máy tính thông qua các gói dữ liệu đặc biệt đã được chuẩn bị từ trước (gọi chung là exploit), và kết quả là mã độc của 1 phần hoặc toàn bộ “con sâu” này sẽ xâm nhập vào máy tính của nạn nhân và tự kích hoạt các chế độ hoạt động của chúng. Đôi khi, những gói dữ liệu lưu chuyển qua lại này chỉ chứa 1 phần nào đó của sâu, và những đoạn mã này có nhiệm vụ tải và thực thi các module còn lại của chúng qua con đường khác. Mặt khác, 1 số loại sâu chuyên phát tán và lây lan qua hệ thống mạng có xu hướng lây lan đồng loạt, để tăng tốc độ nhân bản mà chúng đã xâm nhập vào máy tính của nạn nhân trước đó.

Theo thông tin từ Kaspersky Lab, mẫu sâu này xuất hiện vào khoảng 20/02/2009 lúc 07:04 GMT, chính thức hoạt động và lây lan vào ngày 20/08/2009 lúc 19:33 GMT và được phát hiện vào cùng ngày 20/08/2009 lúc 14:52 GMT.

Mô tả chi tiết về mặt kỹ thuật

Loại sâu này chủ yếu lây lan qua hệ thống mạng local và các thiết bị lưu trữ cắm ngoài như USB, ổ cứng di động… bản thân nó dựa trên file hệ thống PE DLL của Windows, dung lượng chung dao động trong khoảng 155KB tới 165KB và được đóng gói bằng cách thức UPX.

Khi cài đặt, chúng sẽ tự sao lưu các file thực thi vào hệ thống với các tên được đặt ngẫu nhiên như sau:

%System%\<rnd>dir.dll
%Program Files%\Internet Explorer\<rnd>.dll
%Program Files%\Movie Maker\<rnd>.dll
%All Users Application Data%\<rnd>.dll
%Temp%\<rnd>.dll
%System%\<rnd>tmp
%Temp%\<rnd>.tmp

Trong đó <rnd> là các chuỗi ký tự ngẫu nhiên. Tiếp theo, để đảm bảo rằng các file thực thi này sẽ được kích hoạt trong lần hệ thống khởi động tiếp theo, chúng tiếp tục tạo ra dịch vụ khởi động như của Windows và trỏ đường dẫn tới các file *.exe trên. Khóa registry sau được tạo ra trong bước này:

[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netsvcs]

Đồng thời, chúng sẽ thay đổi giá trị của khóa registry sau:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
"netsvcs" = "<original value> %System%\<rnd>.dll"

Quá trình nhân bản

Để bắt đầu quá trình này, chúng sẽ “tạo lập” 1 hệ thống server HTTP trên 1 cổng TCP bất kỳ, sau đó sẽ sử dụng cổng này để tải các phần thực thi còn lại tới các máy tính khác trên cùng hệ thống mạng. Chúng sẽ thu nhận địa chỉ IP của các máy tính trong cùng lớp mạng cũng như các máy tính đã bị lây nhiễm khác, và thực hiện các cuộc tấn công thông qua lỗ hổng MS08-067 của dịch vụ Server. Cụ thể, chung sẽ gửi những gói dữ liệu RPC – đã được chuẩn bị sẵn tới các máy tính bị điều khiển. Quá trình này sẽ gây ra hiện tượng tràn bộ nhớ, và 1 vùng dữ liệu sẽ bị phá hoại khi các hàm wcscpy_s được gọi ra trong netapi32.dll, đồng thời sẽ tiếp tục tải các file thực thi của sâu tới máy tính của nạn nhân, và tự động kích hoạt chúng. Và quá trình này sẽ tiếp diễn trên các máy tính bị lây nhiễm tiếp theo.

Để khai thác các lỗ hổng trong phần mềm như đã nhắc đến bên trên, loại sâu này sẽ tìm mọi cách để kết nối tới tài khoản Administrator trên máy tính bị điều khiển, và chúng sẽ sử dụng các mật khẩu dưới đây để áp dụng vào tài khoản đó:

99999999
9999999
999999
99999
88888888
8888888
888888
88888
8888
888
88
8
77777777
7777777
777777
77777
7777
777
77
7
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6
55555555
5555555
555555
55555
5555
555
55
5
44444444
4444444
444444
44444
4444
444
44
4
33333333
3333333
333333
33333
3333
333
33
3
22222222
2222222
222222
22222
2222
222
22
2
11111111
1111111
111111
11111
1111
111

explorer
exchange
customer
cluster
nobody
codeword
codename
changeme
desktop
security
secure
public
system
shadow
office
supervisor
superuser
share
super
secret
server
computer
owner
backup
database
lotus
oracle
business
manager
temporary
ihavenopass
nothing
nopassword
nopass
Internet
internet
example
sample
love123
boss123
work123
home123
mypc123
temp123
test123
qwe123
abc123
pw123
root123
pass123
pass12
pass1
admin123
admin12
admin1
password123
password12
password1

9999
999
99
9
11
1
00000000
0000000
00000
0000
000
00
0987654321
987654321
87654321
7654321
654321
54321
4321
321
21
12
fuck
zzzzz
zzzz
zzz
xxxxx
xxxx
xxx
qqqqq
qqqq
qqq
aaaaa
aaaa
aaa
sql
file
web
foo
job
home
work
intranet
controller
killer
games
private
market
coffee
cookie
forever
freedom
student
account
academia
files
windows
monitor
unknown
anything
letitbe
letmein
domain
access
money

campus
default
foobar
foofoo
temptemp
temp
testtest
test
rootroot
root
adminadmin
mypassword
mypass
pass
Login
login
Password
password
passwd
zxcvbn
zxcvb
zxccxz
zxcxz
qazwsxedc
qazwsx
q1w2e3
qweasdzxc
asdfgh
asdzxc
asddsa
asdsa
qweasd
qwerty
qweewq
qwewq
nimda
administrator
Admin
admin
a1b2c3
1q2w3e
1234qwer
1234abcd
123asd
123qwe
123abc
123321
12321
123123
1234567890
123456789
12345678
1234567
123456
12345
1234
123

Lây lan qua các thiết bị lưu trữ di động

Khi thực thi quá trình lây lan qua các thiết bị này, chúng sẽ tự nhân bản chúng dưới các tên gọi sau:

<X>:\RECYCLER\S-<%d%>-<%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>\<rnd>.vmx, 

Và đồng thời, tự tạo ra file *.inf sau trên tất cả các thiết bị:

<X>:\autorun.inf

Mỗi khi tiến trình Explorer của hệ thống thực hiện thao tác truy cập vào thiết bị lưu trữ đó, chúng sẽ tự động được kích hoạt và lây lan.

Tìm hiểu về phương thức Payload

Mặt khác, mỗi khi hoạt động, chúng sẽ tự động chèn các đoạn mã vào các khoảng trống trong địa chỉ của các tiến trình hệ thống - svchost.exe đang được kích hoạt. Và đoạn mã này sẽ cung cấp chức năng payload chính của chúng, đồng thời:

- Tắt bỏ các dịch vụ sau: wuauserv, BITS

- Ngăn chặn, khóa các quyền truy cập tới các địa chỉ có chứa bất kỳ các chuỗi nào được liệt kê dưới đây:

indowsupdate
wilderssecurity
threatexpert
castlecops
spamhaus
cpsecure
arcabit
emsisoft
sunbelt
securecomputing
rising
prevx
pctools
norman
k7computing
ikarus
hauri
hacksoft
gdata
fortinet
ewido
clamav
comodo
quickheal
avira
avast
esafe
ahnlab
centralcommand
drweb
grisoft
eset
nod32
f-prot
jotti
kaspersky
f-secure
computerassociates
networkassociates
etrust
panda
sophos
trendmicro
mcafee
norton
symantec
microsoft
defender
rootkit
malware
spyware
virus

Đồng thời, chúng cũng có thể tải thêm file từ những đường dẫn có dạng như sau:

http://<URL>/search?q=<%rnd2%> 

Trong đó rnd2 là những con số ngẫu nhiên, và đường URL này được tạo ra bởi các thuật toán đặc biệt có liên quan tới ngày giờ hệ thống. Thực chất, chúng lấy thông tin về giờ hệ thống qua 1 trong những trang sau:

  • http://www.w3.org
  • http://www.ask.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.yahoo.com
  • http://www.google.com
  • http://www.baidu.com

Những file này được tải và lưu trong thư mục hệ thống của Windows dưới tên gốc của chúng.

Các cách xóa bỏ

Nếu máy tính của nạn nhân không được cập nhật chương trình diệt virus đầy đủ (hoặc tệ hơn là không có ứng dụng bảo mật nào cả), mọi người nên nghĩ đến phương án sử dụng các công cụ hỗ trợ riêng biệt hoặc phương pháp thủ công sau:

- Tìm và xóa khóa registry sau:

[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netsvcs]

- Tiếp tục tìm và xóa chuỗi giá trị %System%\<rnd>.dll trong khóa sau:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
"netsvcs"

- Khởi động lại máy tính

- Xóa file gốc của chúng, tùy vào mức độ lây nhiễm nặng hoặc nhẹ mà số lượng và vị trí lây lan của chúng cũng khác nhau

- Đồng thời xóa các bản sao của chúng tại các thư mục sau:

%System%\<rnd>dir.dll
%Program Files%\Internet Explorer\<rnd>.dll
%Program Files%\Movie Maker\<rnd>.dll
%All Users Application Data%\<rnd>.dll
%Temp%\<rnd>.dll
%System%\<rnd>tmp
%Temp%\<rnd>.tmp

Trong đó <rnd> là chuỗi ký tự ngẫu nhiên.

- Xóa các file được tạo ra trong những thiết bị lưu trữ, ví dụ như:

<X>:\autorun.inf
<X>:\RECYCLER\S-<%d%>-<%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>\<rnd>.vmx,

- Cập nhật các bản vá cho hệ điều hành đang sử dụng.

- Luôn luôn cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu nhận dạng virus cho chương trình bảo mật đang sử dụng, và đồng thời thực hiện các chu trình quét hệ thống theo định kỳ.

- Chỉ sử dụng các chương trình bảo mật có uy tín và nguồn gốc rõ ràng, các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm tại đây.

Thứ Hai, 10/09/2018 15:59
11 👨 1.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo