Pháp y sử dụng vi khuẩn trong miệng để ước lượng thời gian chết của nạn nhân

Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp để xác định chính xác hơn khoảng thời gian chết của một người bằng cách nghiên cứu những thay đổi trong các cộng đồng vi khuẩn răng miệng của họ.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra ba xác chết đã được hiến tặng, một nam và hai nữ, từ Trung tâm Nhân học của Đại học Tennessee, và thử nghiệm các mẫu vi khuẩn miệng hàng ngày của họ trong suốt quá trình phân hủy.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng khoang miệng và vi khuẩn đường tiêu hóa đóng một vai trò quan trọng trong sự phân hủy của con người. Các nhà nghiên cứu tiến hành theo dõi microbiome trong cơ thể đang phân rã hàng ngày để xác định các dấu hiệu taxa nhằm cải thiện độ chính xác khi ước lượng khoảng thời gian chết của một người.

Pháp y sử dụng vi khuẩn trong miệng để ước lượng thời gian chết của nạn nhân

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí vi sinh vật miệng cho thấy các nhà khoa học đã tìm ra những thay đổi tương tự trong các dấu hiệu vi khuẩn taxa thông qua các giai đoạn phân hủy của cơ thể.

Tiến sĩ Joe Adserias-Garriga, tác giả chính của cuộc nghiên cứu cho biết: "Các vi sinh vật sống cùng chúng ta trong suốt cuộc đời, đóng một vai trò quan trọng trong cả sức khoẻ và bệnh tật. Khi chết và khi quá trình phân hủy phát triển, các cộng đồng vi khuẩn thay đổi theo các điều kiện môi trường mới được thiết lập. Mục đích của chúng tôi là sử dụng những thay đổi trong microbiome để ước tính thời gian chết của nạn nhân”.

Thứ Hai, 21/08/2017 09:45
51 👨 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo