Nghiên cứu cho thấy sức bền của xương có thể là do di truyền

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng gen và di truyền có thể đóng một vai trò trong việc dự đoán nguy cơ lâu dài của một người bị gãy xương.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu xương cho thấy sức bền xương có thể được thừa kế qua các yếu tố di truyền cùng với với mật độ khoáng trong xương.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ Study of Osteoporotic Fractures (các cuộc nghiên cứu về các vết nứt gẫy xương), đánh giá mật độ xương và các yếu tố nguy cơ gãy xương trong 7.959 phụ nữ trên 67 tuổi từ năm 1988 đến năm 1990 cùng với việc theo dõi bệnh nhân gãy xương hông trong 25 năm và bệnh nhân bất kỳ bị gãy xương không liên quan đến đốt sống, kéo dài trong 20 năm.

Nghiên cứu cho thấy sức bền của xương có thể là do di truyền

Các nghiên cứu trước đây chỉ theo dõi bệnh nhân sau khi gãy xương từ 5-10 năm.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát mật độ xương đùi, tiền sử gãy xương và tuổi tác, cũng như tỷ lệ nứt gãy trong vòng 20-25 năm.

Tiến sĩ Douglas Kiel, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Với hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao cho phép chúng tôi ước tính độ bền của xương qua việc sử dụng một kỹ thuật được gọi là phân tích vi phần tử hữu hạn trong xương. Các nghiên cứu di truyền trong xương ở tương lai có thể sử dụng phương pháp này để tìm hiểu về các gen quan trọng đối với sức khoẻ của xương".

Cuộc nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tích lũy nguy cơ gãy xương hông từ 25 năm trở lên là 17,9% và tỉ lệ gãy xương trong suốt 20 năm là 46,2%.

Tỉ lệ vỡ xương hông sau 25 năm cao nhất ở những người từ 80 tuổi trở lên là 22,6 phần trăm so với phụ nữ dưới 70 tuổi chỉ với 13,9 phần trăm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy một phép đo mật độ khoáng trong cổ xương đùi là một yếu tố tiên đoán mạnh mẽ về nguy cơ gãy xương hông dài đến 25 năm.

Lịch sử đứt gãy xương cũng là một nhân tố tiên đoán mạnh mẽ về đứt gãy trong tương lai tới 25 năm. Nguy cơ gãy xương hông lâu dài rất cao ở nhóm tuổi cao nhất.

Dựa trên kết quả trên, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi sử dụng các tài liệu theo dõi về tiền sử gãy xương và một bài kiểm tra mật độ khoáng trong xương để có thể dự đoán nguy cơ gãy xương trong tương lai trong suốt một thời gian dài.

Thứ Hai, 21/08/2017 10:09
31 👨 328