Microsoft lên kế hoạch vá lỗi nghiêm trọng trong Windows

Quản trị mạng – Microsoft ngày hôm nay vừa tuyên bố rằng hãng này sẽ phát hành hai nâng cấp bảo mật vào tuần tới để vá các lỗ hổng trong hệ điều hành Windows của họ.

Được biết một trong hai lỗ hổng này được gán nhãn "critical" (mức được rất nghiêm trọng), đây là mức đánh giá cao nhất của Microsoft, còn lỗ hổng kia được gán ở mức"important" (quan trọng). Microsoft thường gán đánh giá rất nghiêm trọng (critical) cho các lỗ hổng có thể bị khai thác khi chỉ một hành động nhỏ hoặc không có bất cứ hành động gì đến từ phía người dùng.

Cả hai nâng cấp này sẽ vá các lỗi trong Windows.

Những gì Microsoft đã đưa ra trong Bulletin 1 được công bố hôm nay là một lỗi sẽ chỉ ảnh hưởng đến Windows Vista, còn trong Bulletin 2, lỗi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản hệ điều hành vẫn được hỗ trợ, với các phiên bản máy khách – XP, Vista và Windows 7 – được gán nhãn “critical”, tuy nhiên các hệ điều hành máy chủ lại được đánh giá ở mức “important”.

Andrew Storms, giám đốc hoạt động bảo mật tại nCircle Security cho biết: “Hiện Vista là hệ điều hành vẫn còn nhiều nghi ngờ. Lỗi ở đây có thể là một thứ gì đó được giới thiệu trong Windows Vista chứ không tồn tại trong Windows 7 hoặc một thành phần nào đó được viết lại trong Windows 7”. Ông cũng cho rằng lỗi có thể là một phần ít được sử dụng đến của hệ điều hành chẳng hạn như bộ lập lịch trình tác vụ. Tuy nhiên trong Bulletin 2, Microsoft cũng không cung cấp cho người dùng chúng ta nhiều manh mối.

Thứ Sáu, 07/01/2011 16:03
31 👨 400