Hướng dẫn sử dụng share extension (chia sẻ) trên iPhone và iPad

Share extension hoạt động tương tự như action extension. Nó cũng là một cách tuyệt vời để mở rộng khả năng làm việc của iPhone và iPad. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ ứng dụng tuyệt vời mà bạn tìm thấy trong App Store với bạn bè bằng extension của ứng dụng Messages, hoặc chia sẻ một bài báo thú vị mà không cần rời khỏi Safari. Ngoài chia sẻ nội dung với người khác, share extension còn cho phép bạn chia sẻ thông tin với chính mình. Bạn có thể lưu lại một bài báo thú vị vào ứng dụng đọc nào đó để đọc khi rảnh rỗi, hay tạo một ghi chú từ các bức ảnh yêu thích trên Pinterest.

Cách kích hoạt share extension trên iPhone và iPad

 1. Mở ứng dụng Safari trên iPhone hoặc iPad.
 2. Mở một trang web bất kỳ
 3. Nhấn vào nút Chia sẻ trong thanh điều hướng bên dưới (nó giống hình của một chiếc hộp và có mũi tên chỉ lên)
 4. Kéo các biểu tượng ở hàng đầu tiên sang bên trái.

Kích hoạt share extension trên iPhone bước 1

 1. Chọn More
 2. Bật tất cả các share extension mà bạn muốn sử dụng lên.
 3. Chọn Done để kết thúc.

Kích hoạt share extension trên iPhone bước 2

Cách truy cập và sử dụng các share extension trên iPhone và iPad

Khi bạn đã kích hoạt các share extension, việc sử dụng chúng trở nên cực kỳ dễ dàng và đơn giản

 1. Mở ứng dụng mà bạn đã chọn lên.
 2. Nhấn vào nút Chia sẻ .
 3. Chọn share extension bạn muốn sử dụng. Hãy nhớ rằng mỗi extension là khác nhau, nên việc thực hiện thao tác chia sẻ giữa các extension sẽ hơi khác nhau một chút.

Cách sắp xếp các share extension trên iPhone và iPad

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các share extension, ưu tên những extension mà bạn hay sử dụng lên đầu danh sách. Việc sắp xếp này có thể có thể được thực hiện từ bất cứ ứng dụng nào có sử dụng trình chia sẻ trong iOS 8 trở lên. Và trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng Safari.

 1. Mở ứng dụng Safari trên iPhone hoặc iPad.
 2. Mở một trang web bất kỳ
 3. Nhấn chọn Chia sẻ trong thanh điều hướng bên dưới dưới (nó giống hình của một chiếc hộp và có mũi tên chỉ lên)
 4. Kéo các biểu tượng ở hàng cuối cùng sang trái

Kéo biểu tượng sang trái

 1. Chọn More.
 2. Chạm và giữ biểu tượng hình ba gạch ngang ở bên phải của các share extension và kéo nó lên hoặc xuống để sắp xếp thứ tự theo ý muốn.

Sắp xếp thứ tự ứng dụng theo ý muốn

 1. Chọn Done để kết thúc.

Nhấp Done để hoàn tất

Xem thêm:

Thứ Hai, 26/03/2018 16:02
31 👨 716