Hầu hết các giống ngựa hiện đại có thể có nguồn gốc từ phương Đông

Phân tích các nhiễm sắc thể Y của 50 con ngựa, bao gồm 21 giống, cho thấy hầu hết các con ngựa hiện đại đều có nguồn gốc từ phương Đông được đưa tới Châu Âu trong suốt 700 năm qua.

Barbara Wallner, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Thú y, Vienna cho biết: "Ngoài những dòng ngựa thuộc các giống Bắc Âu, tất cả các dòng giống ngựa hiện đại được phát hiện đều cũng có nguồn gốc từ phương Đông. Do đó, dữ liệu của chúng tôi đã làm sáng tỏ cách chăn nuôi ngựa to lớn hiện nay - đặc trưng bởi sự lựa chọn ngựa đực mạnh mẽ và nhập khẩu giống từ các loài ngựa phương Đông - trong hàng trăm năm qua để có được nhiễm sắc thể Y đa dạng".

Được biết, nhiễm sắc thể Y tiết lộ gen di truyền theo dòng dõi giống đực - DNA được truyền từ cha sang con. Khi các đột biến di truyền ngẫu nhiên tích lũy theo thời gian, các đột biến này được truyền dọc theo dòng con đực. Chính vì vậy, con đường đột biến này có thể giúp các nhà khoa học xác định nguồn gốc tổ tiên của những con ngựa đực hiện đại.

Wallner cho biết: "Những con đực có nguồn gốc từ tổ tiên sẽ chia sẻ một tập hợp các đột biến nhiễm sắc thể Y đặc biệt theo thời gian”.

Có rất ít sự đa dạng di truyền được tìm thấy giữa các nhiễm sắc thể Y trong những con ngựa hiện đại, nhưng các công nghệ sắp xếp trình tự di truyền ngày nay đã được cải tiến có thể làm cho sự sắp xếp này có thể được xác định ngay dù cho đó những biến đổi nhỏ nhất.

Ngựa lần đầu tiên được thuần hóa cách đây khoảng 5.000 năm. Nhưng khi phân tích di truyền mới nhất, được tiết lộ trong tạp chí Current Biology cho thấy hầu hết các giống ngựa hiện đại khác biệt với họ hàng hoang dã cách đây 700 năm.

Nhóm ngựa thuộc vùng phương Đông, giống có liên quan tới các con ngựa hiện đại, có nguồn gốc được chia làm hai loại: gốc Arabian từ bán đảo Ả-rập và dòng dõi Turkoman từ các thảo nguyên Trung Á.

Như vậy, các nhà nghiên cứu đã có thể sử dụng các dữ liệu di truyền mới, cũng như các tài liệu lịch sử bằng văn bản, để tìm ra nguồn gốc của các giống ngựa hiện đại để tìm ra manh mối có liên quan tới dòng Turkoman.

Wallner cho biết: "Kết quả của chúng tôi mở đường cho một đặc tính di truyền quy mô tốt ở các dòng ngựa quý hiếm, có thể được phát triển đa dạng hơn trong tương lai gần”.

Thứ Hai, 17/07/2017 17:08
31 👨 596
0 Bình luận
Sắp xếp theo