5800 XpressMusic chạy giao diện iPhone

Một phần mềm được cài đặt lên Nokia 5800 XpressMusic có tên là myPhone sẽ biến giao diện chiếc di động này thành iPhone với các icon đồ họa và kéo trượt để mở trang.

Dưới đây là giao diện màn hình Nokia 5800 khi sử dụng phần mềm Myphone.

Giao diện ban đầu của 5800 XpressMusic trên hệ điều hành S60 và phần mềm myPhone.Thanh Slide mở máy giống như iPhone.Menu ban đầu......giờ chuyển sang giao diện của iPhone.Cài đặt và xác nhận các ứng dụng từ myPhone.

Thứ Sáu, 16/01/2009 08:58
2,52 👨 4.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo