Tấn công 51% (51% Attack) là gì?

Tấn công 51% (51% Attack) là gì?

Tấn công 51% (51% Attack) đề cập đến một cuộc tấn công tiềm năng vào tính toàn vẹn của hệ thống blockchain, trong đó một tác nhân hoặc tổ chức độc hại duy nhất tìm mọi cách để kiểm soát hơn một nửa tổng sức mạnh hash của mạng, có khả năng gây gián đoạn mạng.

Tấn công 51%
Tấn công 51%

Tấn công 51% diễn ra như thế nào?

Nếu một người dùng xấu hoặc một nhóm người dùng xấu cùng hành động, kiểm soát hơn 50% tổng tỷ lệ hash của mạng trong một blockchain, chúng có thể ghi đè cơ chế đồng thuận (consensus mechanism) của mạng và thực hiện các hành vi độc hại. Kẻ tấn công sẽ có đủ sức mạnh khai thác để cố ý sửa đổi thứ tự của các giao dịch, ngăn một số hoặc tất cả các giao dịch được xác nhận (hay còn gọi là transaction denial of service - từ chối dịch vụ giao dịch). Hắn ta cũng có thể ngăn một số hoặc tất cả các miner (những node tham gia hệ thống blockchain) khác khai thác, dẫn đến thứ gọi là độc quyền khai thác.

Tấn công 51% đề cập đến một cuộc tấn công tiềm năng vào tính toàn vẹn của hệ thống blockchain
Tấn công 51% đề cập đến một cuộc tấn công tiềm năng vào tính toàn vẹn của hệ thống blockchain

Ví dụ, nếu một kẻ xấu chiếm 51% sức mạnh hash của mạng Bitcoin, hắn có thể thực hiện giao dịch OTC ngoại tuyến bằng cách gửi một số Bitcoin vào ví tiền điện tử để đổi lấy USD. Do đó, ngay sau khi giao dịch được xác nhận bởi các node mạng, buyer (bot giao dịch tiền điện tử) sẽ ngây thơ giao USD cho kẻ lừa đảo.

Sau đó, tác nhân độc hại có thể quay trở lại blockchain trước khi việc chuyển BTC được xác nhận và khai thác một chuỗi thay thế, trong đó việc chuyển BTC không được bao gồm. Phần lớn sức mạnh mạng sẽ đảm bảo rằng điều này buộc phải được phần còn lại của mạng chấp nhận như một giao dịch hợp lệ.

Làm thế nào để ngăn chặn cuộc tấn công 51%?

Mặt khác, một cuộc tấn công 51% không cho phép tác nhân độc hại ngăn chặn các giao dịch được truyền đi cũng như đảo ngược các giao dịch từ những người dùng khác. Thay đổi phần thưởng của block, tạo ra các coin từ trên trời rơi xuống hoặc đánh cắp những coin không thuộc về kẻ tấn công cũng là những tình huống rất khó xảy ra.

Giao dịch càng được xác nhận nhiều thì càng khó phá vỡ, vì số lượng block mới được khai thác để đưa mạng lên cấp độ hiện tại ngày càng lớn. Đây là lý do tại sao các giao dịch Bitcoin thường yêu cầu một ngưỡng x số lượng xác nhận trước khi thanh toán.

Một cuộc tấn công 51% vào blockchain Bitcoin là rất khó xảy ra
Một cuộc tấn công 51% vào blockchain Bitcoin là rất khó xảy ra

Một cuộc tấn công 51% vào blockchain Bitcoin là rất khó xảy ra vì độ lớn của mạng. Khi mạng phát triển, khả năng một người hoặc một thực thể có đủ sức mạnh tính toán để áp đảo tất cả những người tham gia khác ngày càng trở nên khó xảy ra.

Do đó, các cuộc tấn công 51% rất khó xảy ra trên các mạng lớn, đặc biệt là trên blockchain Bitcoin, được coi là mạng tiền điện tử bảo mật nhất. Trong khi nhiều blockchain lớn chưa bị tấn công kiểu này, thì phần lớn các cuộc tấn công đã được tìm thấy trên những chuỗi nhỏ hơn khác. Ví dụ, altcoin Bitcoin Gold - là một nhánh từ chuỗi Bitcoin chính - đã bị tấn công 51% vào tháng 5 năm 2018, dẫn đến việc đánh cắp BTG trị giá 18 triệu đô la vào thời điểm đó.

Chủ Nhật, 25/04/2021 10:02
4,33 👨 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo