50 thủ thuật Registry giúp bạn trở thành "hacker" Windows 7/Vista thực thụ (Phần 5)

Restore biểu tượng Internet Explorer trên màn hình Desktop Windows 7, .....

Trên các phiên bản trước, trên màn hình Desktop Windows xuất hiện biểu tượng Internet Explorer để người dùng có thể dễ dàng truy cập Internet Explorer. Tuy nhiên trên Windows 7, biểu tương Internet Explorer không còn xuất hiện trên màn hình Desktop nữa. Tuy nhiên bạn có thẻ restore lại để biểu tượng này xuất hiện trên màn hình Desktop.

19. Thêm Defragment vào menu chuột phải một ổ bất kỳ

Defragment vào menu chuột phải

19.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search Start Menu hoặc trên cửa sổ lệnh Run. Sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell

Điều hướng theo key

Tiếp theo dưới key Shell bạn tạo một key mới rồi đặt tên cho key này là Runas, sau đó thiết lập giá trị Default thành Defragment.

Tiếp theo tạo một key mới trong key runas và đặt tên cho key này là command và thiết lập giá trị cho command như giá trị dưới đây:

defrag %1 -v

key runas

19.2. Tải trình Registry chỉnh sửa sẵn

Với cách này rất đơn giản, bạn chỉ cần tải file ZIP AddDefragToDriveMenu Registry Hack về máy và giải nén, sau đó kích đúp chuột vào file AddDefragToDriveMenu.reg để thêm Defragment vào menu chuột phải hoặc kích đúp chuột vào file AddDefragToExtendedDriveMenu.reg để ẩn Defragment sau phím Shift.

Tải AddDefragToDriveMenu Registry Hack về máy và giải nén tại đây.

20. Chạy 1 định dạng file bất kỳ dưới quyền Admin trên Windows 7 hoặc Windows Vista

20.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run. Trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zip

giao diện trình Registry

Lưu ý:

Thay thế .zip bằng phần mở rộng của file mà bạn đang tìm kiếm.

Bước tiếp theo bạn cần làm là note lại giá trị dữ liệu trong mục (Default). Giá trị này cho bạn biết được ứng dụng cài đặt định dạng kiểu file này và vị trí cần tìm nó trên trình Registry.

Trong hình minh họa trên, trong khung Data hiển thị là WinRAR.ZIP, do đó bạn phải duyệt theo key Registry dưới đây:

HKEY_CLASSES_ROOT\WinRAR.ZIP\shell\open\command

Những gì bạn cần làm tiếp theo là copy shell\open\command section to shell\runas\command. Cách đơn giản nhất để kích chuột phải vào Command rồi click chọn Export.

kích chuột phải vào Command rồi click chọn Export

Tiếp theo mở file Regitry Export trên Notepad và chỉnh sửa "open" thành "runas" như hình dưới đây rồi đóng file Notepad lại.

Tiếp theo mở file Regitry Export trên Notepad

Kích đúp chuột vào file để điền thông tin vào trình Registry. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Run as:

tùy chọn Run as

Từ giờ bạn chỉ cần kích chuột phải vào file mà mở file dưới quyền Admin.

kích chuột phải vào file mà mở file dưới quyền Admin

21. Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Task Manager

vô hiệu hóa Task Manager

21.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Đầu tiên mở regedit.exe thông qua khung Search Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run, sau đó điều hướng theo key dưới đây:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Ở danh sách các giá trị ở khung bên phải, bạn tìm value 32-bit REG_DWORD có tên là DisableTaskMgr, kích đúp chuột vào đó và thiết lập 1 trong 2 giá trị dưới đây:

  • 1: Vô hiệu hóa Task Manager.
  • 0: Kích hoạt Task Manager.

DisableTaskMgr

22. Vô hiệu hóa Send To Folder trên Menu Context Windows Explorer

Vô hiệu hóa Send To Folder trên Menu Context

22.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search trên Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run. Sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To

Tìm giá trị (Default) ở khung bên phải, kích đúp chuột vào đó và xóa text khỏi khung value, để trống value.

giao diện trình Registry

22.2. Restore tùy chọn Send To Menu

Thực hiện các bước tương tự và nhập key Registry dưới đây vào:

{7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}

22.3. Sử dụng trình Registry chỉnh sửa sẵn

Chỉ cần tải file ZIP DisableSendTo Registry Hack về máy, giải nén rồi sau đó kích đúp chuột vào file DisableSendTo.reg.

Nếu muốn restore lại tùy chọn Send To, bạn kích đúp chuột vào file RestoreSendTo.reg.

Tải file ZIP DisableSendTo Registry Hack về máy và giải nén tại đây.

23. Bỏ qua cửa sổ hộp thoại "Use the Web service to find the correct program"

Khi bạn kích đúp chuột vào một file nào đó có phần đuôi mở rộng chưa xác định, Windows sẽ hiển thị hộp thoại thông báo như hình dưới đây:

hộp thoại

Khi bạn chọn tùy chọn Select a program from a list of installed programs, trên màn hình sẽ hiển thị hộp thoại có các chương trình bạn có thể lựa chọn để mở file.

hộp thoại có các chương trình bạn có thể lựa chọn để mở file

Tuy nhiên bạn có thể thiết lập lại Registry để chỉ hiển thị hộp thoại có các chương trình bạn có thể lựa chọn để mở file.

23.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search trên Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run. Sau đó trên giao diện trình Registry bạn điều hướng theo key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Lưu ý: Nếu các key không tồn tại bạn có thể tự tạo các key.

Tiếp theo ở khung bên phải, bạn tạo một value DWORD 32-bit và đặt tên cho value này là NoInternetOpenWith, thiết lập giá trị trong khung Value data là 1.

đặt tên cho value này là NoInternetOpenWith

Nếu muốn quay trở lại cài đặt mặc định, bạn thực hiện các bước tương tự và thay đổi giá trị Value là 1 hoặc xóa key NoInternetOpenWith đi là xong.

Lưu ý: Bạn không cần phải khởi động lại máy sau khi áp dụng thay đổi.

23.2. Sử dụng trình Registry chỉnh sửa sẵn cho Windows XP và Windows Vista

Chỉ cần tải file ZIP OpenWith Registry hack for Windows XP / Vista về máy và giải nén, sau đó kích đúp chuột vào file DisableInternetOpenWith.reg và điền thông tin vào trình Registry là xong.

Tải file ZIP OpenWith Registry hack for Windows XP / Vista về máy và giải nén tại đây.

24. Restore biểu tượng Internet Explorer trên màn hình Desktop Windows 7

Ở các phiên bản trước, trên màn hình Desktop Windows xuất hiện biểu tượng Internet Explorer để người dùng có thể dễ dàng truy cập Internet Explorer. Tuy nhiên trên Windows 7, biểu tượng Internet Explorer không còn xuất hiện trên màn hình Desktop nữa. Tuy nhiên bạn có thẻ restore lại để biểu tượng này xuất hiện trên màn hình Desktop.

biểu tượng Internet Explorer

24.1. Chỉnh sửa Registry bằng tay

Đầu tiên mở Regedit.exe thông qua khung Search trên Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run, sau đó điều hướng theo key dưới đây:

HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Tiếp theo kích chuột phải vào key {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} ở khung bên trái rồi chọn Export và lưu thành file này lại thành file .REG.

chọn Export

Mở file .REG bằng Notepad.

Mở file REG bằng Notepad

Từ Menu Edit, bạn click chọn Replace và thay thế chuỗi GUID {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} bằng chuỗi GUID tùy chỉnh, chẳng hạn như {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30301D}.

Replace

Lưu file REG lại và đóng Notepad, sau đó kích đúp chuột vào file để nhập nội dung vào trình Registry. Mở lại trình Registry, hoặc sử dụng phím F5 để refresh các thay đổi (bước này khá quan trọng).

Tiếp theo bạn điều hướng theo key:

HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30301D} \ Shellex \ ContextMenuHandlers \ ieframe

Kích đúp chuột vào key (Default) ở khung bên phải và thiết lập dữ liệu thành:

{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Sau khi hoàn tất, trên màn hình Desktop, nhấn phím F5 để refresh, lúc này bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng Internet Explorer xuất hiện trên màn hình Desktop.

 biểu tượng Internet Explorer

25. Xóa bỏ Map Network Drive khỏi Menu Items trên Windows XP và Windows Vista

Map Network Drive

25.1. Chỉnh sửa trình Registry bằng tay

Mở regedit.exe thông qua khung Search trên Start Menu hoặc thông qua cửa sổ lệnh Run, sau đó điều hướng theo key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ở khung bên phải, bạn tạo một value DWORD 32-bit, sau đó đặt tên cho value này là NoNetConnectDisconnect và thiết lập giá trị trong khung Value là 1.

đặt tên cho value này là NoNetConnectDisconnect

Bạn có thể kiểm tra xem tùy chon Map Network Drive đã bị xóa hay chưa bằng cách kích chuột phải vào Computer để kiểm tra.

25.2. Sử dụng trình Registry chỉnh sửa sẵn

Chỉ cần tải file ZIP RemoveMapNetworkDrive Registry Hack về máy và giải nén, sau đó kích đúp chuột vào file RemoveMapNetworkDrive.reg để nhập thông tin vào trình Registry là xong.

Tải file ZIP RemoveMapNetworkDrive.reg về máy và giải nén tại đây.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 06/05/2016 16:15
22 👨 2.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo