5 ứng dụng backup miễn phí dành cho Mac

Quản trị mạng - Phương pháp tốt nhất để bảo vệ dữ liệu trong trường hợp có sự cố có thể xảy ra với máy tính, đặc biệt là với ổ cứng, là backup dữ liệu sang các thiết bị lưu trữ khác. Do đó một công cụ backup đáng tin cậy là rất cần thiết. Dưới đây là 5 ứng dụng backup miễn phí dành cho người dùng Mac.

PsyncX

PsyncX là một ứng dụng backup cung cấp những chức năng tối thiểu cần thiết để backup hệ thống. Công cụ này tích hợp một bộ định giờ giúp chúng ta có thể lên lịch backup định kỳ theo ngày và giờ. Chúng ta có thể tắt bỏ bộ định giờ này nếu chỉ muốn backup một file hay thư mục nào đó.

Ngoài ra công cụ này còn cung cấp một số tùy chọn khác, như copy hay xóa file sau khi file này đã được backup. Nếu muốn tạo một bản sao ổ đĩa hệ thống, chúng ta không nên sử dụng những tùy chọn này.

  • Tải psyncx.sourceforge.net

iBackup

Ngoài những tính năng giống như SilverKeeper và Psyncx, iBackup còng có nhiều tính năng khác.

Cũng như SilverKeeper, iBackup tích hợp một bộ định giờ cho phép chúng ta lên lịch backup, tạo file log. Tuy nhiên, chúng ta có thể lưu file log này đến một thư mục đích, hay gửi nó tới một tài khoản email.

iBackup cho phép chạy các file scripts (*.scpt) mà chúng ta có thể cài đặt vận hành khi tiến trình backup bắt đầu hay khi kết thúc. Tính năng này rất hữu dụng nếu chúng ta muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn với phương pháp dữ liệu được backup. Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng các lệnh UNIX để quản lý ứng dụng này.
  • Tải grapefruit.ch/iBackup/index.html

Bonkey

Bonkey tích hợp nhiều tính năng giúp đơn giản hóa tiến trình backup dữ liệu. Chúng ta có thể sắp xếp cửa sổ để hiển thị các ổ đĩa cục bộ, các ổ đĩa backup, cửa sổ thể hiện tiến trình và các bản ghi kiểm tra.

Bonkey cung cấp nhiều kiểu địa chỉ khác nhau để lưu trữ dữ liệu backup tới đó, như những địa chỉ FTP, cơ sở dữ liệu SQL Server, và vùng lưu trữ trực tuyến Amazon S3. Chúng ta có thể thực hiện mã hóa dữ liệu khi đang truyền, rất tiện dụng trong trường hợp gửi đi những dữ liệu quan trọng. Nếu chưa tạo một key mã hóa, Bonkey sẽ tự tạo một key mới.

Chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu backup bằng cách sắp xếp những file này thành nhiều nhóm theo phương pháp backup muốn áp dụng, với các tùy chọn sắp xếp theo khoảng cách thời gian muốn backup nhóm đồng bộ, địa chỉ đích, kiểu backup. Tiến trình đồng bộ cũng có lược sử kiểm tra riêng.

Một file log kiểm định cung cấp cho chúng ta phương pháp giám sát xem dữ liệu đã được backup chính xác hay chưa. Nếu có lỗi, nó sẽ hiển thị dưới dạng các bản ghi màu đỏ giúp chúng ta dễ dàng phát hiện và kiểm tra nguyên nhân lỗi. Có một tùy chọn cho phép chúng ta ghi đè hoặc ghi thêm vào file log kiểm định. Chúng ta có thể đưa các bản ghi kiểm định vào một file hay vào email. Nếu muốn gửi vào mail, chúng ta có thể lựa chọn gửi mọi bsnr ghi vào mail hay chỉ gửi những bản ghi báo lỗi.

Bonkey là một công cụ backup mạnh với nhiều tính năng cho phép chúng ta kiểm soát dữ liệu backup. Nếu đang sử dụng hệ điều hành Windows, chúng ta cũng có thể sử dụng Bonkey, vì Bonkey cũng có một phiên bản dành cho Windows.

Link tải: thebackupmonkey.blogspot.com

Thứ Sáu, 03/07/2020 16:13
51 👨 1.913
0 Bình luận
Sắp xếp theo