5 bộ phận cơ thể người trở nên thừa thãi và vô dụng do tiến hóa

Trước đây, những bộ phận cơ thể người như xương cụt, ruột thừa, răng khôn... đều có chức năng riêng, đóng vai trò quan trọng với tổ tiên của chúng ta nhưng sau khi trải qua quá trình tiến hóa chúng trở nên thừa thãi, vô dụng, thậm chí còn gây khó chịu.

Thứ Bảy, 04/11/2017 08:15
51 👨 883