10 vấn đề khi phát triển chiến lược backup trên hệ thống nhiều nền tảng

Quản trị mạng – Một số hệ số có thể làm phức tạp cho quá trình backup hệ thống nhiều nền tảng máy chủ. Tuy nhiên với một số câu hỏi trong bài này bạn sẽ bảo đảm cho kế hoạch của mình có tính thực thi.

Backup máy chủ thường là công việc khá đơn giản, tuy nhiên mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu bạn sở hữu một mạng không đồng nhất với nhiều nền tảng. Đây là một số câu hỏi cần phải xem xét khi lên kế hoạch cho một chiến lược backup cho hệ thống kiểu này.

1. Ứng dụng backup của bạn có hỗ trợ tất cả các nền tảng cần thiết hay không?

Câu hỏi cơ bản nhất mà bạn cần phải xem xét là ứng dụng backup hiện hành của bạn sẽ làm việc với các hệ điều hành khác hay bạn sẽ phải đầu tư vào cái gì khác.

2. Phần mềm backup của bạn có hỗ trợ các tính năng khác ngoài tính năng backup mức file cho các hệ điều hành hay không?

Đây là một trong những vấn đề thường không được chú ý tới. Để cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì chúng tôi đang nói về, hãy nghĩ về những gì có liên quan đến việc backup một mạng Windows. Một số ứng dụng (chẳng hạn như SQL Server và Exchange) không hỗ trợ các backup mức file trong khi ứng dụng đang hoạt động. Kết quả là, phần mềm backup phải được thiết kế đặc biệt để trợ giúp cho những ứng dụng như vậy. Cũng tương tự với các ứng ụng đang chạy trên Linux hoặc Macintosh. Chỉ có thể thực hiện backup mức file của máy chủ khác là chưa đủ. Bạn có thể phải đầu tư vào phần mềm backup đặc biệt để có thể hỗ trợ các ứng dụng đang chạy trên các máy chủ đó.

3. Thiết bị lưu trữ hiện có của bạn có dung lượng đủ để backup các máy chủ khác hay không?

Đây là một xem xét khá cơ bản, tuy nhiên dù sao nó cũng rất quan trọng. Cơ sở hạ tầng backup hiện hành của bạn có khả năng backup các máy chủ mới hiện sẽ được bổ sung vào mạng hay không?

4. Bao nhiêu tiền được đầu tư vào hệ thống backup hiện hành của bạn?

Nếu được yêu cầu cần bổ sung thêm một số máy chủ nhiều nền tảng trong trung tâm dữ liệu, bạn có thể phát hiện ra rằng với bất cứ lý do gì, cơ sở hạ tầng backup hiện hành của mình cũng không thể hỗ trợ được các máy chủ mới. Khi xảy ra điều này, bạn phải dừng lại và xem xét về lượng tiền mình đầu tư vào hệ thống hiện hành.

Nếu bạn đã bỏ ra một lượng tiền khá lớn vào hệ thống hiện hành thì chắc chắn bạn sẽ làm cho ai đó không hai lòng nếu bạn gợi ý giải pháp thay thế, đặc biệt nếu hệ thống hiện hành không quá cũ. Trong các tình huống như vậy, bạn có thể thực hiện một hệ thống backup thứ cấp được thiết kế cho nền tảng mới mà bạn sẽ bổ sung thêm vào cơ sở hạ tầng của mình.

5. Nếu cần phải thay thế hệ thống backup của mình, kế hoạch cho việc bảo trì những lưu trữ đang tồn tại là gì?

Giả sử bạn phát hiện thấy rằng hệ thống backup đang có của mình không hỗ trợ nền tảng mới sẽ được bổ sung vào mạng và quyết định thay thế nó bằng một hệ thống khác có khả năng tương thích với nhiều nền tảng hơn. Chắc chắn bạn không thể bỏ phần cứng và phần mềm backup cũ của mình, vì nó vẫn được sử dụng để tạo tất cả các lưu trữ của bạn. Khi đó bạn cần phải quyết định xem hệ thống backup hiện có của bạn sẽ được giữ lại bao lâu và bạn sẽ phải như thế nào về việc kết nối nó với mạng nếu sự khôi phục backup cũ trở thành cần thiết.

6. Bạn có thân thiện với tất cả các hệ điều hành để biết được những gì cần được backup?

Trong môi trường Windows, có nhiều kiểu backup. Cho ví dụ, backup một máy chủ có thể yêu cầu bạn thực hiện một backup mức file, một backup mức ứng dụng và backup trạng thái hệ thống. Các hệ điều hành không phải Windows cũng có thể yêu cầu các máy chủ được backup ở các mức khác để được bảo vệ đầy đủ hơn. Bạn phải bảo đảm rằng mình đủ thân thiện với hệ điều hành trên mạng của mình để biết cách backup chúng đúng cách.

7. Có thể lưu dữ liệu từ nhiều nền tảng trên cùng một hệ thống lưu trữ?

Nếu bạn có kế hoạch backup nhiều máy chủ vào một hệ thống lưu trữ, bạn phải quyết định ứng dụng backup của mình có thể ghi dữ liệu từ nhiều nền tảng khác nhau vào hệ thống này hay không. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ không trở thành vấn đề miễn là phần mềm backup sử dụng các tác nhân để truyền thông với các máy chủ mục tiêu, tuy nhiên nó cũng vẫn là thứ mà bạn nên kiểm tra.

8. Có các tính năng như bare metal recovery hoặc khôi phục phần cứng không đồng dạng được hỗ trợ trên các nền tảng khác?

Bare-metal restore là một kỹ thuật trong lĩnh vực khôi phục dữ liệu, ở đây dữ liệu được backup sẽ có sẵn dưới dạng để có thể cho phép ai đó khôi phục hệ thống máy tính từ "bare metal", tức không yêu có yêu cầu cài đặt trước phần mềm hoặc hệ điều hành gì.

Nếu đôi khi bạn vẫn sử dụng phần mềm backup hiện hành thì chắc chắn sẽ có một số tính năng (chẳng hạn như khả năng thực hiện bare metal recovery hoặc khôi phục vào phần cứng không đồng nhất) để bạn được phép tiến hành . Mặc dù vậy, ứng dụng backup hỗ trợ các nền tảng khác nhưng nó không có nghĩa rằng mọi tính năng sẽ làm việc với mọi nền tảng được hỗ trợ. Bạn cần phải tìm ra liệu ứng dụng backup của mình có các hạn chế trong môi trường nhiều nền tảng hay không.

9. Giải pháp được đưa ra của bạn có trung thành với các thỏa thuận mức dịch vụ hiện hành?

Nhiều tổ chức lớn áp đặt các thỏa thuận mức dịch vụ cho phòng CNTT của họ. Cho ví dụ, bạn có thể được yêu cầu đưa mạng trở về trạng thái hoạt động bên trong một số lượng thời gian cụ thể nào đó khi có lỗi. Nếu bạn cần phải backup nhiều nền tảng, hãy bảo đảm rằng chiến lược backup theo dự định của mình sẽ cho phép bạn tuân thủ các thỏa thuận mức dịch vụ được yêu cầu.

10. Giải pháp được đưa ra của bạn có tuân theo các yêu cầu lưu trữ của chính phủ?

Nhiều tổ chức lớn được yêu cầu bởi pháp chế trong việc lưu trữ với một số lượng thời gian nào đó. Chính vì vậy trước khi tạo bất cứ thay đổi nào đối với giải pháp backup hiện hành của mình, hãy xác định xem những thay đổi của bạn có vi phạm thỏa thuận pháp chế này không.

Thứ Hai, 01/02/2010 09:10
21 👨 1.603