Trộn bảng Excel vào văn bản Word 2007

  • 3 ★ 28 👨
  • 65.855

 

Trộn văn bản là cách để đưa thông tin từ danh sách (bảng) đã có vào một đoạn văn bản có sẵn nội dung. Những văn bản này thường là một mẫu có sẵn chỉ cần điền thêm những thông tin riêng (ví dụ như giấy báo nhập học, giấy mời họp... thông tin cần điền thêm là họ tên, ngày sinh...). Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách trộn văn bản (Mail Merge) trong Office 2007.

Cập nhật: 27/10/2008 Quản Trị Mạng
Video đang được xem nhiều
  • 3 ★ 28 👨
  • 65.855