eLab - Hướng dẫn tạo USB boot cài đặt Windows 8

  • 5 ★ 2 👨
  • 9.464

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày những thao tác cơ bản để tạo USB boot cài đặt Windows 8.

Video hướng dẫn tạo USB boot cài đặt Windows 8

Xem video hướng dẫn

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 16/09/2011 T.Anh
  • 5 ★ 2 👨
  • 9.464